CZECH EHEALTH DAY - Byli jsme u toho!

Ve čtvrtek 9. září se sešli největší kapacity v oblasti telemedicíny a předávali si poznatky z praxe a osobní zkušenosti. Společně jsme prezentovali, diskutovali a představili úspěšné projekty. Akce se zúčastnili nejen odborníci ale také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zdravotních pojišťoven, hejtman Moravskoslezského kraje a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava.

Naše společnost představila základní hrozby směřované na zdravotnická zařízení formou kyber útoků. Kyberbezpečnost je aktuálně jedním z nejrychleji rostoucích odvětví prevence této formy kriminality, která nyní celosvětově páchá škody přesahující např. obchod s drogami. Ucelenou přednáškou jsme nastínili základní hrozby, slabí místa a formy řešení, přičemž stejně jako u prevence zubního kazu, je i tady nejdůležitější právě ono "čištění zubů", tedy prevence a nezanedbávání poměrně jednoduchých činností. Jejich podcenění pak může znamenat mnoho škod.