TERMÁLNY SCREENING

Kamerová detekcia osôb s vírovými nákazami

Zvýšená teplota je primárnym ukazovateľom na ochorenie vírovými nákazami, ako je napríklad chrípka alebo COVID-19. Súčasne ide o najjednoduchší spôsob, ako rýchlo vykonávať scanovanie mnoho osôb v jednom okamžiku, a to aj v prípade, že sú v pohybe. Jedná sa o bezkontaktné diaľkové meranie, ktoré má oproti fyzickému kontaktu s namierením bezkontaktného teplomeru výhodu v tom, že nikoho nezastavujeme a neobťažujeme meraním. Špeciálna termálna kamera je doplnená sofistikovaným software, ktorý automaticky analyzuje prechádzajúce osoby, vyhodnocuje ich teplotu a upozorňuje na abnormality.Meranie teploty osôb nachádza perfektné uplatnenie najmä v miestach s priechodom množstva osôb do ďalších spoločných priestorov, ako sú obchody a obchodné priestory, čakárne, reštaurácie, vrátnice, úrady apod. Cieľom technológie je rýchlou a bezkontaktnou formou odhaliť osoby, ktoré sú potencionálne zdravotne nebezpečné a zabrániť im tak vstupu do ďalších častí objektu.

Teplotný screening je jedným z opatrení vedúcich k odhaleniu osôb, ktoré sú zdrojom vírovej nákazy. Zapojením technológie do systému ochrany objektu vedie k nie len prevencii ekonomických strát, ale súčasne napomáha efektívnejšiemu zastaveniu šírenia vírovej nákazy.

Letiská
Mestá
Banky
Hypermarkety
Verejné priestory
Priemysel

MERANIE TEPLOTY

Presnosť merania v rozmedzí +/- 0,1 OC OC
Detekcia v malých priestoroch i na veľkých plochách
Meranie mnoho osôb súčasne
Okamžité upozornenie na abnormálny stav meranej osoby
Automatický záznam osoby v prípade abnormality
Presná a rýchla viacbodová detekcia
Automatická rekalibrácia podľa teploty okolia
Jednoduché a rýchle nasadenie a premiestnenie
Bez ohrozenia zamestnancov vykonávajúcich manuálne meranie

CERTIFIKOVANÉ KAMERY

Vysoká presnosť merania mnoho osôb súčasne

Kamera homologovaná k meraniu teploty osôb

Oddelené operačné zázemie / vzdialený dohľad

Sofistikovaný software a hardware

NECERTIFIKOVANÉ KAMERY

Nižšia presnosť v rozmedzí 0,5 OCOC

Nie je certifikované pre meranie teploty osôb

Kamery garantujú spektrálny rozdiel teplôt

RUČNÉ TEPLOTNÉ SCANERY

Vysoká presnosť merania

Manuálne meranie každej osoby zvlášť

Riziko nákazy obsluhujúcej osoby