TERMÁLNY SCREENING
 

TERMÁLNY SCREENING

Kamerová detekcia osôb s vírusovými nákazami

Zvýšená teplota je primárnym ukazovateľom vírusových ochorení, ako je napríklad chrípka alebo covid-19. Súčasne sa jedná o najjednoduchší spôsob, ako robiť scan veľkého počtu osôb naraz, a to aj vprípade, keď sú vpohybe. Ide o bezkontaktné meranie, pri ktorom špeciálna kamera, doplnená o sofistikovaný software, automaticky analyzuje prechádzajúce osoby, vyhodnocuje ich teplotu a upozorňuje na abnormality.Meranie teploty osôb nachádza perfektné uplatnenie predovšetkýmvmiestach svysokým objemom premávky osôb, prechádzajúcich do ďalšíchspoločných priestorov, ako napríklad obchody, obchodné priestory,čakárne, reštaurácie, vrátnice, úrady a pod. Cieľom technológie je rýchlou abezkontaktnou formou odhaliť osoby, ktoré sú potencionálne zdravotnenebezpečné a zabrániť ich vstupu do ďalších častí objektu.

Termálny screening je jedným z opatrení vedúcich kodhaleniu osôb, ktorésú zdrojom vírusovej nákazy. Zapojenie technológie do systému ochrany objektu, vedie nie len kprevencii ekonomických strát, ale aj aktívnenapomáha kefektívnemu zastaveniu šírenia vírusovej nákazy.

Termálny screening jednoducho chráni pred rizikom nákazy vírusovýmiochoreniami

Kontrola teploty osôb a ochrana Vašich zamestnancov v praxi

Dostupné riešenie teplotného screeningu – kamera TH3RMO

 

PRENÁJOM TECHNOLÓGIE

Do Vašich priestorov ponúkame prenájom technológie Termálneho screenningu.Riešenie pre kontrolu vstupu osôb je dostupné pre veľké množstvo firiem a ďalšíchinštitúcií.

FIRMY - OBCHODY - ČEKÁRNĚ - ŠKOLY - VRÁTNICE - REŠTAURÁCIE - VÝROBNÉ AREÁLY

od 540 €/mesačne

TERMO KAMERA PROFI

Profesionálne riešenie pre detekciu teploty osôb

Kamera je špeciálne určená nielen pre detekciu zvýšenej teploty ľudského tela, ale tiež aj vďaka Face recognition (rozpoznávanie tváre), umožňuje detekciu osôb. Ide už o komplexný systém, ktorý je možné integrovať nad stávajúce bežné kamerové systémy. Napríklad systém rozpozná či osoba vstupujúca do budovy má nasadené rúško, dokáže osobu zaregistrovať on-line, spracováva vopred konfigurované udalosti, prípadne vyvoláva poplachy.

Samotná kamera je sofistikované zariadenie, ktoré disponuje dvomi objektívmi. Prvý objektív operuje vľudskému oku neviditeľnom spektre a druhý operuje vbežne viditeľnom spektre svetla a obraz je použiteľný pre ďalšie vyhodnotenie pohybu osoby.

 • Vysoká presnosť merania veľkého počtu osôb
 • Homologácia merania
 • Presnosť merania ± 0,1 OC
 • Sofistikovaný software a hardware
 • Vzdialené operačné zázemie / vzdialený dohľad

MÁM ZÁUJEM

TERMO KAMERA BASIC

Dostupné riešenie pre kontrolu teploty osôb

Kamera TH3RMO je jednoúčelová kamera, ktorá vďaka špeciálnemu SW okamžite vyhodnocuje teplotu osoby pohybujúcej sa vo vymedzenom priestore. Zvýšenú teplotu indikuje priamo na obrazovke. Pre ďalšie opatrenia, predovšetkým kidentifikácii aurčeniu konkrétnej osoby, je nutná prítomnosť operátora, prípadne ďalších osôb. Kamera ponúka dostupné riešenie Termálneho screeningu a kontroly vstupu potencionálne nakazených osôb do objektu.

 • Presnosť merania ± O,5OC
 • Špeciálny software sokamžitým rozpoznávaním
 • Kamera garantuje spektrálny rozdiel teplôt

MÁM ZÁUJEM

TERMO RÁMY

Odporúčame do rôznych typov prevádzok soširokým využitím:
office centrá, prevádzky, výrobné centrá, polikliniky, nemocnice, štátne inštitúcie, školy a pod..

Rýchle, účinné a bezkontaktné meranie okamžitej teploty tela. Jednoduchá obsluha pre všetkých užívateľov, stačí len prejsť termo rámom. Výrazne znižuje pravdepodobnosť vystavenia zamestnancov nákaze infekčným ochorením. Vysoká efektivita merania zaisťuje voľný priechod vstupu, vsituáciách a vmiestach, svysokou frekventovanosťou. Pokročilý IR senzor a bezdotykový postup zaisťujú vysokú účinnosť a bezpečnosť pre kontrolované osoby. Rýchle odbavenie osôb výrazne znižuje riziko šírenia vírusu abaktérií kvapôčkovou infekciou.

 • Bezdotykové meranie teploty tváre alebo zápästia kontrolovanej osoby IR senzorom
 • Vysoká presnosť merania ± 0,1 – 0,3°C.
 • Vysoká efektivita až 70 osôb / min.
 • Prehľadný LED display so zobrazením nameranej teplotnej hodnoty
 • Zvuková signalizácia pri detekcii zvýšenej teploty nad nastavenú rámcovú teplotu
 • Evidencia počtu skontrolovaných osôb a poplachov vyvolaných zvýšenou teplotou

MÁM ZÁUJEM

TERMO KIOSEK

Jednoduché riešenie kontroly teploty osôb vrôznych typoch prevádzok: 
office centrá, vlakové aautobusové stanice, polikliniky, nemocnice, štátne inštitúcie, školy a pod.

Inteligentný stojan deteguje teplotu ľudského tela, priblížením tváre, až zovzdialenosti 3m. Využíva infračervené meranie teploty, ktoré sa okamžite zobrazí na displeji a automaticky hlasovo oznámi. Vprípade teploty nad 37°C vydáva zvukový alarm a svetelnú signalizáciu podľa vlastného nastavenia systému. Termo stojan je možné vybaviť dávkovačom na dezinfekciu pre ošetrenie rúk meranej osoby.

 • bezkontaktné meranie teploty na vzdialenosť 0,2-3m od senzoru
 • dezinfekcia rúk kontrolovanej osoby
 • zvuková a svetelná signalizácia pri detekcii zvýšenej teploty nad danú rámcovú hodnotu
 • vizuálny a hlasový oznam reálnej nameranej teplotnej hodnoty
 • zameranie až 70 osôb/min
 • presnosť merania ± 0,3°C
 • mobilita a jednoduchá údržba zariadenia

MÁM ZÁUJEM

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com