PULTY CENTRALIZOVANEJ OCHRANY

PULTY CENTRALIZOVANEJ OCHRANY

Pult centralizovanej ochrany spoločnosti ABAS SR Management a Špecializované prijímacie centrum kombinuje diaľkový dohľad, bezpečnostný dispečing a vzdialenú kontrolu a obsluhu FM technológií. Vďaka najmodernejším smart systémom sme schopní analyzovať získané dáta a zaistiť pre našich zákazníkov úsporu nákladov, bezpečnosť a hlavne pohodlie.

PRIJÍMACIE CENTRUM

Prepojenie so slaboprúdovým systémom CCTV, EPS, PZTS, EKV, PER, MaR a ďalšími bezpečnostnými prvkami

Stráženie a monitoring objektu dohľadovým centrom so získavaním, analýzou záznamov a online prenosov CCTV A VCP

Práca v grafickom rozlíšení (napr. C4)

Kontrola stavu objektu výjazdovú jednotkou

Vzdialená elektronická kontrola režimov vstupov EKV, CCTV, PZTS

Nepretržitá pohotovosť – riadenie a koordinovanie mobilných pohotovostných jednotiek ostrahy, havarijných služieb a technikov

Dispečing a monitoring online pri bodyguardingu a prevozu cenín

Kontrola chladiacich zariadení a regulácia odberu tepla

Diaľkový video monitoring, dohliadanie a video forenzika

CAR CONTROL – kontrola pohybu a oprávnenosti použitia vozidiel

Kontrola pohybu osôb (zamestnancov) v objekte

Zaistenie objektov proti vzniku ďalších škôd

Služba TIESEŇ - rýchle privolanie pomoci

ČIASTKOVÉ ČINNOSTI VIDEO - MONITORINGU

Kontinuálne sledovanie priestoru
Kontrola osôb a vozidiel – monitoring vstupov a výstupov
Dohľad nad špecifickými priestormi – trezorové miestnosti a pod.
Sledovanie skladov a predajných plôch – minimalizácia strát
Práca so záznamom – spätné dohľadanie vzniku mimoriadnej situácie, krádeže a pod.
Okamžité dohľadanie a popis aktuálnej situácie v objekte – väzba na zásah členov ÚZS
Špecifické bezpečnostné a marketingové analýzy

TECHNICKÝ DISPEČING

Príjem požiadaviek
Riešenie urgentných závad
Helpdesk

Vďaka funkčnému prepojeniu vzdialeného dohľadu a kamerovému systému máme absolútny prehľad o situácii vo Vašom objekte a dokážeme jasne určiť, kde a hlavne prečo došlo k poplachu. Vďaka tomuto prepojeniu môžeme diaľkovo navigovať zásahovú jednotku priamo k narušiteľovi a razantne urýchliť dolapenie páchateľa či riešenie akýchkoľvek bezpečnostných problémov.