O NÁS

ABAS SR MANAGEMENT

Spoločnosť ABAS SR Management bola založená v roku 2004. Dominantné postavenie má predovšetkým v oblasti fyzickej ostrahy, detektívnych služieb a facility managementu. Nemenej významnými sú taktiež služby bezpečnostne technického a technologického charakteru, ktoré s vývojom moderných možností získavajú na objeme realizácií.Všetky činnosti vykonáva vlastným odborným personálom a prostriedkami. Ponúka jednotlivé prvky portfólia vrátane ich efektívnych kombinácií. Know how všetkých služieb je vyvážené komplexne – od bezpečnostného auditu, projektovej prípravy, vyhodnotenia návrhu na opatrenie cez personálne zaistenie, dodávky technického zabezpečenia, odborné zaškolenie až po následný servis, predpísané revízie a pravidelnú kontrolnú činnosť.

HUMAN RESOURCES, TEAM BUILDINGS

Už pri vstupnom pohovore je v prípade nového zamestnanca venovaná zvýšená pozornosť všetkým znakom osobnosti uchádzača. Každý nový pracovník zahajuje svoju pracovnú činnosť základným školením v rozsahu 40 hodín, ktoré je zakončené skúškou. Významnou výkonnostnou motiváciou je potom kariérny postup a prémiové hodnotenie.

Zamestnanci prechádzajú kontrolou bezúhonnosti a spoľahlivosti
Špecificky dôležité alebo manažérske pozície sú obmedzené preškolenými odborníkmi
Pre našich zamestnancov pripravujeme teambuildingové vzdelávacie akcie
Využívame špecializované zážitkové kurzy pre získanie odborných vedomostí

ŠPECIALIZOVANÉ ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV

Profesijná príprava – povolania strážný a detektív koncipient
Výcvikové programy – VIP protection, general pollicing, strelecký výcvik IPSC
Školenie PO BOZP
SIEM – a jeho zdieľanie klientom
Mäkké ciele a zvládanie krízových situácií
GDPR (General data protection)

SPOLUPRÁCA S AKADEMICKÝM PROSTREDÍM


CERVO INSTITUT, Policajná akadémia ČR, VŠB TU – Fakulta bezpečnostného inžinierstva