SMART CITY

SMART CITY

Moderné technológie znižujú náklady a uľahčujú život po celom svete. Vaše mesto či obec môže byť SMART.Ponúkame technológie a know-how k procesu premeny obcí a miest na tzv. Smart (inteligentné), v súlade s koncepciou udržateľného rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni.

Využívame najmodernejšie technológie, ktoré integrujeme do existujúcich technických zariadení a tým optimalizujeme náklady na prevádzku a uľahčujeme život občanom v mestách.

Dopravná infraštruktúra
Údržba budov, zelene
Optimalizácia
štátnej správy
Úspory - moderné energetické
koncepcie (EPC)
Informačné a komunikačné
systémy (ICT)
Inteligentné
budovy (EIB)

ZDRAVOTNÍCTVO

Využitie nových technológií v komunikácii mezipacientem a lekárom

Vzdialený monitoring zdravotného stavu pacienta a diaľkové sledovanie seniorov

ÚRADY

Informačné portály

Komunikácia s občanmi - e-government

Krízové riadenie a havarijné plánovanie

Bezpečnostné systémy ochrany mäkkých cieľov

DOPRAVA

Inteligentné riadenie dopravy

Dopravné informačné systémy

Chytrá parkoviště

E-mobilita - wi-fi vo verejnej doprave, elektronické lístky

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

Využívanie alternatívnych zdrojov

Optimalizácia vodného a odpadového hospodárstva

Inteligentné riadiace systémy MaR

Automatizované systémy stráženie kvality ovzdušia a miery hluku

Inteligentné verejné osvetlenie, chytré lavičky

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY

Rýchle a moderné dátové siete

Internet vecí (IoT), monitoring a kybernetická bezpečnosť

Cloudové riešenia uloženie a zdieľanie dát

Umožnenie integrácie systémov - váženie, riadenie návestidiel, čítanie čiarových kódov a pod.