FYZICKÁ OCHRANA
 

FYZICKÁ OCHRANA

Fyzická ochrana tvorí základný pilier bezpečnostných služieb. Špecializujeme sa najmä na zabezpečenie priemyselných a administratívnych celkov a ďalej na bezpečnosť v obchodných reťazcoch, a to nie len v oblasti fyzickej bezpečnosti ale aj v oblasti „loss prevention“. Dbáme na niekoľkostupňovú formu kontroly a kvalitný výber osôb vykonávajúcich výkon bezpečnostnej služby.

VONKAJŠIA OCHRANA OBJEKTU

Vrátnica (kontrola, prevádzka a evidencia v SW)
Ozbrojená ostraha
Plášte budov (uzamknutie a zaistenie priestor)
Vonkajší areál (uloženie hnuteľných vecí)
Systém pochôdzok a jeho kontrola a reporting
Monitoring a kontrola záznamov
Nástražná zariadenia a systémy vonkajšej ochrany.
Mobilné zásahová služba okamžitej reakcie

VNÚTORNÁ OCHRANA OBJEKTU

Vrátnice (kontrola, prevádzka a evidencia v SW)
Ozbrojená ostraha
Plášte budov (uzamknutie a zaistenie priestor)
Vonkajší areál (uloženie hnuteľných vecí)
Systém pochôdzok a jeho kontrola a reporting
Monitoring a kontrola záznamov
Nástražná zariadenia a systémy vonkajšej ochrany
Mobilné zásahová služba okamžitej reakcie