TECHNOLÓGIE A SLABOPRÚDOVÉ SYSTÉMY

TECHNOLÓGIE A SLABOPRÚDOVÉ SYSTÉMY

Projektujeme a inštalujeme systémy a postupy pre prevenciu a elimináciu rizík súvisiacich s najrôznejšou kybernetickou a technologickou inak vyspelou trestnou činnosťou. Workflow technologického odboru obsahuje dôkladnú analýzu, návrh technického riešenia, integráciu, ekonomiku a efektivitu riešenia, funkčnej skúšky spojenej s pravidelnou revíziou inštalovanej technológie.

REALIZÁCIA

Elektrických požiarnych signalizácií (EPS)

Poplachových a zabezpečovacích tiesňových systémov (PZTS)

Dochádzkových a prístupových systémov (EKV)

Projekt SMART CITY

Automatizované riešenie spotreby energie, vzduchotechnika, kúrenie a pod. (MaR)

Počítačových sietí a dátových komunikácií (LAN)

Uzavretých televíznych (kamerových) okruhov (CCTV)

SKS

Perimetrických zabezpečení (PER)

Automatické vrátnice

Telekomunikačných technológií a ďalších systémov

Inteligentné domy

Analýzu potrieb klienta
a osobnú konzultáciu
Podrobnú špecifikáciu
realizácia
, cenovú kalkuláciu
a vykonávacie projekt
Konzultáciu a návrh
prepojenie
s ostatnými
inštalovanými systémy
Kompletnú inštaláciu
elektrotechnických zariadení
Riešenie slaboprúdových
elektroinštalácií
stavieb
Zistenie aktuálneho stavu
a posúdenie rizikových miest
Návrh optimálneho riešenia
s prihliadnutia na budúce
rozvoj a modernizáciu

HLAVNÉ SERVISNÉ SLUŽBY

Záručný a pozáručný servis
Zabezpečenie rýchlej technickej pomoci
Riešenie závad a úprav na bezpečnostných systémoch
Konzultácie, plánovanie opráv a výmena zariadení
Prevzatie servisu a záruk nad výrobkami a systémami dodávanými inými spoločnosťami