TECHNOLOGIA I SYSTEMY NISKOPRĄDOWE

TECHNOLOGIA I SYSTEMY NISKOPRĄDOWE

Projektujemy i instalujemy systemy i metody zapobiegania i eliminowania ryzyka związanego z różnymi cybernetycznymi i innymi technologicznie zaawansowanymi działaniami przestępczymi. Workflow branży technologicznej obejmuje dokładną analizę, propozycję rozwiązania technicznego, integrację, ekonomikę i skuteczność rozwiązania, testy funkcjonalne, w tym regularną rewizję zainstalowanej technologii.

REALIZACJA

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

Systemy alarmowe i zabezpieczenia alarmowe (ASDS)

Systemy alarmowe i zagrożenia bezpieczeństwa (PZTS)

Systemy obecności i dostępu (EKV)

Projekt SMART CITY

Zautomatyzowana kontrola zużycia energii, klimatyzacji, ogrzewania itp. (MaR)

Sieci komputerowe i komunikacja danych (LAN)

Telewizja przemysłowa, telewizyjny system dozorowy (CCTV)

SKS

Zabezpieczenia strefy (PER)

Zautomatyzowane portiernie

Technologie telekomunikacyjne i inne systemy

Inteligentny dom

Analiza potrzeb klienta
i osobista konsultacja
Szczegółowa specyfikacja
realizacji
, kalkulacja ceny
i projekt wdrożeniowy
Konsultacje i projekt
połączenia
z innymi zainstalowanymi systemami
Kompletna instalacja
urządzeń elektrotechnicznych
Rozwiązania niskoprądowych
instalacji elektrycznych
budynków
Określenie aktualnego stanu
i ocena miejsc ryzykownych
Projekt optymalnego rozwiązania
w odniesieniu do przyszłego
rozwoju modernizacji

GŁÓWNE USŁUGI SERWISOWE

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Szybka pomoc techniczna
Modyfikacja i usuwanie usterek w systemach bezpieczeństwa
Konsultacje, planowanie napraw i wymiana urządzeń
Przejęcie serwisu i gwarancji na produkty i systemy dostarczane przez inne firmy