AUTOMATYCZNA PORTIERNIA

AUTOMATYCZNA PORTIERNIA

Realizujemy nowe, w pełni zautomatyzowane portiernie do bezobsługowych nowoczesnych / inteligentnych rozwiązań.

Automatyczna portiernia działa na zasadzie kilku kamer z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych i innych parametrów.

Wszystko jest kontrolowane przez specjalne inteligentne oprogramowanie do pracy bezobsługowej.

Zminimalizowane koszty personelu

Eliminacja poziomu błędu czynnika ludzkiego

Przyspieszenie całego procesu odprawy – zarówno przejazd, jak i przejście

OPCJE AUTOMATYZACJI

Kamera sufitowa
Kody kreskowe
Tablica rejestracyjna – kamery
Wizyty piesze
Drukowanie zestawów
i informacji o wadze
Czujniki położenia
pojazdu
Sygnalizacja świetlna
Waga samochodów ciężarowych

ZALETY

Zminimalizowane koszty personalne

Zwiększone bezpieczeństwo areału

Automatyczne pozyskiwanie danych operacyjnych i tworzenie precyzyjnych statystyk

Dowodowość ewidencji

Szybka i wygodna odprawa

Natychmiastowa informacja o sytuacji w areału

Komunikacja z innymi systemami

Przyspieszenie całego procesu wprowadzania wizyt, wdrażając czytnik dokumentów

Zapewnienie poprawności wypełnionych danych

Uwierzytelnianie i ważność dokumentów czytnikiem

Obsługa wizyt za pomocą tabletu z systemem dostępu

OPIS SYSTEMU

Wysoki stopień automatyzacji przetwarzania wszystkich wydarzeń stanowi istotny komfort i redukcję kosztów obsługi kadrowej
Każdy przejazd pojazdu jest nagrany, w tym tablica rejestracyjna oraz wykonane jest zdjęcie z kamery
Dwustronna komunikacja ze wszystkimi systemami portierni i terminalem wagowym
Prawa dostępu szeroko skalowalne dla różnych poziomów użytkowników