SMART CITY

SMART CITY

Nowoczesne technologie zmniejszają koszty i ułatwiają życie na całym świecie. Nawet Twoje miasto lub gmina mogą być SMART.Oferujemy technologie i know-how w procesie przekształcania gmin w inteligentne, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym.

Korzystamy z najnowocześniejszych technologii, które integrujemy z istniejącym wyposażeniem technicznym, aby zoptymalizować koszty operacyjne i ułatwić obywatelom życie w miastach.

Infrastruktura transportowa
Utrzymanie budynków, zieleni
Optymalizacja
administracji państwowej
Oszczędności – Nowoczesne
koncepcje energetyczne (EPC)
Systemy informacyjne
i komunikacyjne (ICT)
Inteligentne
budynki (EBI)

SŁUŻBA ZDROWIA

Wykorzystanie nowych technologii w komunikacji między pacjentem a lekarzem

Zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta i zdalne monitorowanie seniorów

URZĘDY

Portale informacyjne

Komunikacja z obywatelami – e-administracja

Zarządzanie kryzysowe i planowanie kryzysowe

Systemy bezpieczeństwa do ochrony miękkich celów

TRANSPORT

Inteligentne zarządzanie ruchem

Systemy informacji o ruchu drogowym

Inteligentny parking

E-mobilność – Wi-Fi w transporcie publicznym, bilety elektroniczne

DZIAŁANIE I KONSERWACJA

Wykorzystanie alternatywnych źródeł

Optymalizacja gospodarki wodnej i odpadowej

Inteligentne systemy sterowania MaR

Zautomatyzowane systemy monitorowania jakości powietrza i poziomów hałasu

Inteligentne oświetlenie uliczne, inteligentne ławki

SYSTEMY INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

Szybkie i nowoczesne sieci danych

Internet przedmiotów (IoT), monitorowanie i bezpieczeństwo cybernetyczne

Rozwiązania przechowywania w chmurze i udostępniania danych

Umożliwienie integracji systemu – ważenie, kontrola sygnału, odczyt kodów kreskowych itp.