SMART CITY

SMART CITY

Moderní technologie snižují náklady a usnadňují život po celém světě. Vaše město či obec může být SMART.Nabízíme technologie a know-how k procesu přeměny obcí a měst na tzv. smart (inteligentní), v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.

Využíváme nejmodernější technologie, které integrujeme do stávajících technických zařízení a tím optimalizujeme náklady na provoz a usnadňujeme občanům život ve městech.

Dopravní infrastruktura
Údržba budov, zeleně
Optimalizace
státní správy
Úspory – moderní energetické
koncepce (EPC)
Informační a komunikační
systémy (ICT)
Inteligentní
budovy (EIB)

ZDRAVOTNICTVÍ

Využití nových technologií v komunikaci mezipacientem a lékařem

Vzdálený monitoring zdravotního stavu pacienta a dálkové sledování seniorů

ÚŘADY

Informační portály

Komunikace s občany – e-government

Krizové řízení a havarijní plánování

Bezpečnostní systémy ochrany měkkých cílů

DOPRAVA

Inteligentní řízení dopravy

Dopravní informační systémy

Chytrá parkoviště

E-mobilita – wi-fi ve veřejné dopravě, elektronické jízdenky

PROVOZ A ÚDRŽBA

Využívání alternativních zdrojů

Optimalizace vodního a odpadového hospodářství

Inteligentní řídicí systémy MaR

Automatizované systémy hlídání kvality ovzduší a míry hluku

Inteligentní veřejné osvětlení, chytré lavičky

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

Rychlé a moderní datové sítě

Internet věcí (IoT), monitoring a kybernetická bezpečnost

Cloudová řešení uložení a sdílení dat

Umožnění integrace systémů – vážení, řízení návěstidel, čtení čárových kódů apod.