FYZICKÁ OSTRAHA

FYZICKÁ OSTRAHA

Fyzická ostraha je důležitým prvkem bezpečnostních služeb. Specializujeme se zejména na zabezpečení průmyslových a administrativních celků a dále na bezpečnost v obchodních řetězcích, a to nejen v rovině fyzické bezpečnosti, ale také v oblasti „loss prevention“. Dbáme na několikastupňovou formu kontroly a kvalitní výběr osob provádějících výkon bezpečnostní služby.

VNĚJŠÍ OCHRANA OBJEKTU

Vrátnice (kontrola, provoz a evidence v SW)
Ozbrojená ostraha
Pláště budov (uzamčení a zajištění prostor)
Venkovní areál (uložení movitých věcí)
Systém pochůzek a jeho kontrola a reporting
Monitoring a kontrola záznamů
Nástražná zařízení a systémy vnější ochrany
Mobilní zásahová služba okamžité reakce

VNITŘNÍ OCHRANA OBJEKTU

Vrátnice (kontrola, provoz a evidence v SW)
Ozbrojená ostraha
Pláště budov (uzamčení a zajištění prostor)
Venkovní areál (uložení movitých věcí)
Systém pochůzek a jeho kontrola a reporting
Monitoring a kontrola záznamů
Nástražná zařízení a systémy vnější ochrany
Mobilní zásahová služba okamžité reakce

MODERNÍ SYSTÉM

Moderní pochůzkový systém

Využíváme moderní technologie v rámci chytrých mobilních telefonů ke kontrole obchůzkové činnosti fyzické ostrahy. Aplikace pochůzkového systému slouží nejen ke kontrole pracovní činnosti v reálném čase, ale zároveň disponuje funkcemi „lone worker & man down“ tzn. na ochranu a monitoring osamoceného pracovníka reagující na stavy (náklon, volný pád, náraz, nečinnost případně kontroly bdělosti).

Aplikace pochůzkového systému je využívána v rámci činnosti fyzické ostrahy například při efektivním vedení mimořádných události, okamžitý přenos informací (obraz/video) do řídícího dohledového centra, datové médium, či manažerským nástrojem pro evidenci a sběr statistických ukazatelů, přehled seznamu požadavků bezpečnostního pracovníka a možnosti plánování konkrétních úkolů.

Elektronická správa zakázek ABAS QUALITY web

Disponujeme vlastním softwarovým systémem pro vedení zakázky, zadávání požadavků a hodnocení zákazníka. Systém je flexibilní s pro klientským řešením. Nespornou výhodou našeho systému je v odbourání administrativy, zrychlení procesu řešení požadavků zákazníka, přenos strategické dokumentace (reportů apod.), plánování a evidence docházky, evidování mimořádných událostí, či evidence hodnocení zakázky.