FACILITY A PROPERTY MANAGEMENT

FACILITY A PROPERTY MANAGEMENT

Služby a procesy Facility managementu Vám umožní soustředit se na Váš byznys. Úkolem FM bude kompletní a efektivní technický servis s řízením doprovodných činností.

EFEKTIVITA A ÚSPORAProvedeme analýzu provozu Vašich nemovitostí a technologií a zaměříme se na efektivitu a úsporu provozních nákladů.

Naplánujeme a převezmeme odpovědnost za provoz s důrazem na ekonomiku, bezpečnost, požární ochranu a revize, způsob úklidu
a celkovou údržbu tak, abyste se nejen Vy, ale i Vaši zaměstnanci mohli soustředit na svou práci a zisk.

ASSET MANAGEMENT

Profesionální softwarové řešení odboru FM zastřešuje veškerou ekonomiku, procesy, evidenci. Výsledný reporting obvykle slouží jako podklad pro vyhodnocení efektivity hospodaření s majetkem. Následnou analýzou, doporučeními a  realizací opatření lze zajistit lepší výsledky a změnit tím pozitivně i závazky k majiteli.

Práce s grafickými multimediálními daty a údaji
Využijte nejrůznějších popisů a poznámek
Základna pro efektivní správu majetku
Sledování nákladů na určené plochy
Správa zákonných povinností a revizí
Jednoduchá úspora nákladů na údržbu a obnovu

SPRÁVA, ÚDRŽBA A PROVOZ BUDOVAktivně zajišťujeme bezproblémový chod budovy a jiných procesů souvisejících s výrobou a provozem. Pracujeme se svěřenými prostředky tak, aby budova s uživateli a nájemníky „žila“ a rozvíjela se. Zajišťujeme administrativu, ovládáme software pro provoz technologií a reagujeme včas na legislativu a revize. Vytváříme reporty a navrhujeme investice vedoucí k efektivnímu provozu. Vytváříme bezpečné prostředí s preventivními opatřeními proti ztrátám. Pozitivní práci na objektu musí nájemník na první pohled vidět.Pro „tenanta“ se stále viditelně pracuje.Provoz, údržba a servis technologických zařízení – bezpečnostní audit a projekt (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače, výtahy apod.)

Dálkový monitoring, odchytávání poruch, prevence (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní sítě, rozvody televizního signálu, počítačové sítě, osvětlení apod.)

Záruční a pozáruční servis - zastupování klienta při jednání s třetí stranou

Havarijní služby - zamezení dalších škod na majetku v případech havárií

Revize, technologické prohlídky, PO a BOZP - zajištění revizí dle platných vyhlášek a norem

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

Vytváříme první dojem o společnosti – vždy musí být čisto a záleží na detailech. Využíváme moderní a ekologicky šetrné technologie a postupy přizpůsobujeme výrobnímu procesu či časovému provozu budovy. Úklid provádíme uvnitř i venku.

Úklid interních ploch objektů
Údržba a úklid ploch a zeleně
Pravidelný úklid a doplňování hygienických potře
Praní, čištění a opravy prádla a oděvů
Odvoz a zpracování odpadů
Dezinfekce a deratizace
Mytí fasád, oken

POŽÁRNÍ OCHRANA

Odborné preventivní prohlídky projekce, dodávky a montáž vyhrazených zařízení
Revize a opravy elektrické požární signalizace (EPS)
Návrh na vybavení prostor věcnými prostředky požární ochrany
Školení a odborná příprava zaměstnanců, školení PO a BOZP
Vedení dokumentace požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Soustavně sledujeme vše kolem energií. Víme, že vše je v úsporách a právě v energetickém managementu lze vždy nalézt nemalé rezervy. Energetickým auditem, pečlivou údržbou, tendrováním dodavatelů a jinými prvky snižujeme náklady na energie.