III. Mezinárodní konference obecních policií

Zástupci společnosti ABAS IPS Management se zúčastnili III. Mezinárodní konference obecních policií, která se konala ve dnech 11. až 13. dubna na Právnické fakultě v Olomouci. Na tuto událost se sjelo téměř 200 účastníků z celé České republiky, Polska a Slovenska.

Nejvíce účastníků se přitom rekrutovalo ze zástupců městských a obecních policií, početnou skupinu však tvořili i reprezentanti státní správy a samospráv, integrovaného záchranného systému, zejména pak policie, a v neposlední řadě i komerční a akademické sféry.

Hlavním hostem a řečníkem, který se svým příspěvkem konferenci zahájil, byl generálmajor Tomáš Tuhý, Policejní prezident České republiky. Ten zdůraznil především zásadní význam koordinace všech bezpečnostních složek v případě mimořádných událostí. Proto velmi přivítal možnost setkávání a výměny zkušeností právě na akcích jako byla tato odborná konference a vyjádřil přání a zájem ještě užší spolupráce mezi strážníky a státní policií.

Účastníky konference čekalo téměř dvacet zajímavých přednášek rozdělených do čtyř panelů. Přednášelo se o bezpečném prostoru a měkkých cílech, legislativě, prevenci a edukaci a v neposlední řadě o trendech v moderních technologiích.

Organizátoři se postarali také o bohatý doprovodný program. Ve spolupráci se statutárním městem Olomouc byly na závěr prvního konferenčního dne připraveny komentované prohlídky náměstí a radnice s výstupem na věž s orlojem. Druhý den bylo pro zájemce připraveno překvapení, a to v podobě exkluzivní prohlídky Baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.