Předvolební debata hlavních politických stran

Dne 12. září 2017 v pražské Lucerně diskutovali zástupci hlavních politických stran na předvolební debatě pořádané čtyřmi zahraničními obchodními komorami v ČR (Britskou, Americkou, Francouzsko-českou a Severskou obchodní komorou). Společnost ABAS jako člen Francouzsko-české obchodní komory měla možnost se této debaty zúčastnit.

Hlavní témata byla: trh práce, vzdělávání, výroba, dopravní infrastruktura a mezinárodního prostředí. Všichni se vesměs shodli na změně struktury ekonomiky, nutnosti investovat, podpoře digitalizace veřejné správy a snížení byrokracie.

Podle Andreje Babiše je prioritou vyrovnaný rozpočet a investice, zejména do dálniční sítě a obchvatů, kultury, nemocnic, sociálních zařízení. Zlepšit by se mělo také čerpání peněz z EU. Za důležitou považuje digitalizaci státní správy a zefektivnění hospodaření na úřadech.

Pavel Bělobrádek označil za pilíře české ekonomiky vzdělání, vědu a výzkum, průmysl. Právě inovace a převádění výsledků výzkumů do praxe považuje za nezbytné pro konkurenceschopnost ČR na světových trzích.

Jako přechod od výrobny k montovně popsal Českou republiku a její vývoj ekonomiky Jiří Dolejš. Cestou k nápravě tohoto stavu je podle něj modernizace a digitalizace průmyslu za použití správných nástrojů, kde je nezastupitelná strategická role státu.

Miroslav Kalousek jako hlavní prioritu uvedl vyrovnaný rozpočet, kterého nelze dosáhnout bez penzijní reformy a reformy zdravotního pojištění, zejména kvůli prodlužování lidského věku. Zmínil také podporu inovací a výroby, změnu struktury daňové zátěže zejména u lidské práce. Stejně jako ostatní je pro snížení administrativní zátěže podnikatelů.

Jako největší problém stávající ekonomiky vidí Zbyněk Stanjura nízké mzdy. Upozornil, že oproti ostatním státům máme nižší mzdy a vyšší odvody. Hlavní konkurenční výhodou naší ekonomiky by neměly být nízké náklady na pracovní sílu, ale ambice stát se ekonomikou s přidanou hodnotou a udržet u nás kvalifikované pracovníky a současně přilákat kvalifikované síly z jiných států. Zmínil také nutnost debyrokratizace státní správy.

Lubomír Zaorálek označil současnou dobrou kondici naší ekonomiky za dočasnou, způsobenou zejména nízkými mzdami, tzn. levnou pracovní silou. Je nutné budovat nový ekonomický model, ve kterém budeme podporovat malé a střední podniky, pokračovat v industriální tradici naší země a tradici vzdělanosti, produkovat výrobky s vlastními nápady, a nikoliv jen kompletovat součástky.

Debatu provázely osobní výpady, narážky na kroky stran učiněné v minulosti a zejména prosazování rozdílných názorů na řešení současného nedostatku zaměstnanců. V tomto tématu se nejvíce střetli Andrej Babiš, který nevidí problém v dovozu nekvalifikované pracovní sily např. z Ukrajiny a Lubomír Zaorálek, který je proti využívání levné pracovní síly ze zahraničí, protože degeneruje již tak špatný trh práce.  Stejně tak Jiří Dolejš upozornil na rizika spojená s těmito pracovníky v případě, že jich nebude již potřeba.

Předvolební debaty se zúčastnili Andrej Babiš (ANO), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Jiří Dolejš (KSČM), Miroslav Kalousek (TOP 09), Zbyněk Stanjura (ODS), Lubomír Zaorálek (ČSSD).