ABAS na Mezinárodním veletrhu Security Essen 2018

Ve dnech 25. – 28. 9. 2018 v německém Essenu proběhl mezinárodní veletrh „Security Essen“, na kterém nemohla chybět ani naše firma ABAS IPS Management jako návštěvník pro inspiraci v inovacích a nejnovějších trendech se zaměřením na prevenci rizik na zemi, vodě a ve vzduchu.

Security Essen je znám jako přední světový veletrh bezpečnosti a požární ochrany, který se koná každé dva roky a slouží jako zdroj inspirace pro bezpečnostní průmysl. Již více než 40 let je jedním z nejvýznamnějších výstav v odvětví bezpečnosti a nabízí ucelený balíček zabezpečení a protekce pod jednou střechou. Tento rok zde bylo přes 950 vystavovatelů ze 43 zemí, kteří zde ukázali své inovace pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí pro více než 36 000 obchodních návštěvníků ze 125ti národů.

Ochrana je ústředním tématem naší doby a je buď veřejná nebo soukromá, digitální nebo analogová. Vystavovatelé na tomto veletrhu poskytli na tyto výzvy odpovědi a představili řešení pro nastavení trendů. Vysoký počet prvních vystavovatelů, kteří prokázali své schopnosti specializovanému světu, poukazuje na důležitost tohoto veletrhu jako samotné platformy pro bezpečnostní průmysl. Bylo zde více než 200 nováčků, včetně Hope AG, PwC Cyber security services a ID AEG.

Součástí této výstavy nejsou jen vystavovatelé jako takoví, ale i řada přednášek a technických fór o aktuálních otázkách, zejména o bezpečnosti IT. Hlavním vyvrcholením, je ale „SECURITY INOVATION AWARD 2018“, kde se účastníci oceňují od prvního až po třetí místo (v tomto roce ze 74 přihlášených). Záleží, o jakou ze čtyř kategorií se jedná. Mezi tyto kategorie patří Technologie & Produkty, Služby, Cybernetická /Ekonomická Bezpečnost a Speciální Ocenění.

Nejpočetněji oceňovanou kategorií jsou Technologie & produkty, kde zvítězila firma ze Švýcarska – UrbanAlps AG, Swicerland se svým prvním 3D vytištěným klíčem z kovu vyráběným zevnitř ven skrývající bezpečnostní kódy proti kopírování klíčů. V době 3D scanningu a 3D tisku, kdy si může v klidu i malé dítě zkopírovat vysoko bezpečnostní klíč, je tento produkt naprosto revoluční.

Nás, ABAS IPS Managent zajímaly možnosti technologického partnerství. V rámci výstavy Security Essen jsme si mohli prozkoumat širokou škálu produktů, které společnosti nabízí s významným podílem na zvýšení integrace v systémech třetích stran a se systémy třetích stran. Produkty získané na výstavě by měly umožnit koncovým uživatelům provádět cokoliv od jednoduchého odmítnutí vstupu dveří k řízenému uzamčení pro nouzovou a automatickou ochranu osamělých pracovníků. ABAS řešil možnosti sjednocovat sektory prostřednictvím integrované kontroly přístupu založené na cloudovém nebo jiném systému, který bude k dispozici technikům a vytvářel by opakující se informace, jako např. od jednoduchých čteček dveří, až po celopodnikové sledování pohybu a chování technologie .

Výstavou nás neprovázeli jen zástupci vystavujících firem, ale i robotické jednotky. V jednom případě šlo o zábavnou část výstavy, kdy se jednalo o show v podobě skvěle propracovaného kostýmu z Firmy NSC Sicherheitstechnik jezdícím na elektrickém vozítku s řidičem a ukazujícím své

V tom druhém vystavovaný „K3NOB1“ z firmy ROBOGUARD . Inteligentní řešení zabezpečení a marketingu, které člověku umožňuje dělat víc. Je prvním přizpůsobivým bezpečnostním a kontrolním robotem, který je autonomně poháněn technologií palivových článků čisté energie, která umožňuje 24/7 provoz bez vypnutí.

Bezpečnostní robot se pohybuje a pracuje pomocí inteligentních kamer, senzorů a videozáznamů na základě konfigurovatelných aplikací, které vyhovují danému uživateli a prostředí. Požadavky na Roboguarda je možné aktualizovat a opět kdykoliv automatizovat

Návratnost investice závisí na aktuálních průběžných nákladech za fyzického pracovníka. Tyto se např. v Německu pohybují okolo 19 ti Eur/hodinu.