Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby

Základním cílem činnosti bezpečnostních služeb je vedle minimalizace rizika vzniku škody na majetku klienta zejména ochrana životů a zdraví osob. Na soubor níže specifikovaných produktů, speciálních a poradenských služeb v oblasti bezpečnostních služeb, se společnost ABAS IPS Management specializuje již od doby svého založení (od roku 1992). Bezpečnostní služby včetně ochrany majetku a osob představují nejvyšší položku celkového obratu společnosti.