NOVINKY

Krádeže zaměstnanců - kam to zboží mizí?

Statistiky z USA ukázaly překvapivou věc. Mysleli jste si, že největší škody v obchodech dělají zlodějíčci z venku? Omyl, více zboží ukradnou samotní zaměstnanci. ...

Kriminalita v Česku loni klesla

Trestných činů v České republice podle policejních statistik loni ubylo. Policisté jich zaznamenali necelých 248 tisíc, o 14 procent méně než v roce 2014. Důvodem nižšího počtu trestných činů je podle policie dobrá ekonomická situace v Česk ...

CO JE TO? Kyberkriminalita

Tento soudobý termín můžeme též nahradit výrazy jako počítačová nebo internetová kriminality či kybernalita. V zásadě se jedná o trestné činy zaměřené proti počítačům nebo páchané s jejich pomocí. Jde o nelegální činnosti, kt ...

Mantinely provozování kamerových systémů

Možná nevíte, že pokud provozujete kamerový systém, tak ve většině případů, zpracováváte data druhých osob. Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů. 

Přeprava hotovosti a cenin

Každá osoba zabezpečující přepravu hotovosti a cenin je při výkonu služby vystavena zvláštním nebezpečím. Kvalitní výběr zaměstnanců a jejich následná odborná příprava jsou zásadním a nejdůležitějším opatřením ke snížení možných rizik.  ...

Prevence v oblasti bezpečnosti práce

Naše společnost nabízí spolupráci při prevenci v předcházení pracovním úrazům vzniklým pod vlivem návykových látek. Spolupracujeme jak s Policií České republiky, tak i s Vojenskou policií AČR, a to ve všech krajích ČR. ...

ABAS je partnerem Hradní stráže

Na Pražském hradě se v pátek 5.12.2014 uskutečnila oslava 96.výročí založení Hradní stráže. Slavnostního nástupu se zúčastnil i prezident Miloš Zeman. Nástup měl symbolicky připomenout historii Hradní stráže. Kromě vojáků v současných unifo ...

Integrované bezpečnostní centrum

V Moravskoslezském kraji byla dokončena výstavba ojedinělého objektu, a to budovy Integrovaného bezpečnostního centra (IBC MSK), které bylo počátkem roku 2011 uvedeno do ostrého provozu. Stavba získala hlavní cenu v kategorii stavby občansk ...

Publikace: Bezpečnost objektu a technologie

Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky vydala ve spolupráci se společností ABAS IPS Management recenzovanou publikaci Jaromíra KYNCLA a kolektivu pod názvem BEZPEČNOST OBJEKTU VE SVĚTLE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ. Rádi Vám představí ...

V obchodech se ročně nakrade za 13 miliard

Z českých obchodů se každoročně ztratí zboží odpovídající 1,5 procenta maloobchodních tržeb, což představuje zhruba 13 miliard korun. Tento podíl se dlouhodobě příliš nemění. Po loňské amnestii se ale počet krádeží zvýšil nárazově o 30 proc ...

ABAS sponzoruje turnaje MMA

Jedná se o fyzicky jeden z nejnáročnějších sportů na světě a je přirovnáván k bojovému triatlonu. Bojovníci musejí rozvíjet všechny složky fyzické i psychické kondice. Maximální sílu, dynamickou sílu, vytrvalost i odolnost. Bojovníci j ...

Skupina ABAS posiluje svou pozici na trhu

Skupina ABAS, která působí ve čtyřech státech Evropy, a to především v oborech komerční bezpečnosti a facility managementu, dosáhla meziročního nárůstu tržeb o 10 %. Celkový obrat skupiny tak činí zhruba 800 milionů korun.Tím se s ...

Dobrovolní hasiči roku 2014

Jednotky a sbory dobrovolných hasičů z celé ČR se mohou i letos přihlásit do ankety Dobrovolní hasiči roku 2014. 15 vítězných jednotek a stejný počet sborů, které vzejdou z finálního hlasování, si mezi sebe rozdělí jeden milion ko ...

Skupina ABAS podporuje vzdělávání

Společnost ABAS IPS Management, s.r.o., je dlouholetým partnerem Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI), která je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění u hasičských záchranných sborů ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

mapa

ABAS IPS Management - bezpečnostní agentura