BLOG A NOVINKY

Pandemie Covid-19 zamíchala mnoha kartami, a také těmi kybernetickými v oblasti bezpečnosti. Na začátku roku 2020 zůstal celý svět doma. Lidé se museli ze dne na den naučit z domu objednávat jídlo, oblečení, ale také začít pracovat v bezpečí domova. Celý jejich život se najednou ocitl za obrazovkami počítačů a telefonů. Doma byli lidé před virem sice v bezpečí, ale nikoliv před počítačovými hackery.

Energetika, zdravotnictví, bankovnictví, doprava, průmysl, vodní hospodářství, nebo digitální infrastruktura. Přesně tyto oblasti jsou pro počítačové piráty nejzajímavější. Nejvíce zranitelné, až tak nestřežené, ale hlavně takové, které by při úspěšném útoku, způsobily narušení chodu státu.

Výzkumná zpráva společnosti Tanium shrnula poznatky v oblasti zabezpečení v online světě v roce 2021[1].

 • O 98 % se zvýšily bezpečnostní problémy v prvních dvou měsících pandemie,
 • 93 % globálních IT lídrů oddálilo priority zabezpečení,
 • 43 % lídrů IT nahlásilo problémy s opravami na osobních zařízeních,
 • 47 % vedoucích IT provozovatelů plánují zlepšit procesy oprav,
 • 48 % globálních IT lídrů investuje do nástrojů pro správu koncových bodů,
 • 38 % globálních IT lídrů snižují závislost na VPN,
 • o 90 % se zvýšil nárůst kyberútoků hlášených od CXO expertů.

Výroční zpráva Security Report od společnosti Check Point Research zase poukazuje na nejčastější cíl hackerů. Útoky na oblast zdravotnictví se v minulém roce zvýšily o 45 %. Výroční zpráva společnosti shrnuje následující:

 • přes 80 % podniků zjistilo, že jejich bezpečnostní nástroje jsou nedostačující a mají omezené funkce. Zabezpečení veřejných cloudů je pro ně stále ze 75 % velkým problémem.
 • Hackeři nejvíce cílili na osoby pracující na home-office. Ukrást data, nebo proniknout do sítě se snažili přes trojské koně Emotet a Qbot.
 • Každých 10 sekund se stane obětí nějaká organizace. Hackeři často vydírají uživatele pod záminkou zveřejněním zcizených dat.
 • Téměř v polovině společností si alespoň jeden zaměstnanec stáhl škodlivou mobilní aplikaci, která se snaží dostat především k citlivým bankovním údajům. [2]

Dokument obsahoval i další informace a zjištěné skutečnosti. Každý den se více jak 100 000 škodlivých webů a 10 000 souborů snaží způsobit někdy i nevratné škody v online prostředí uživatele. Téměř každá společnost byla vystavena pokusu o zneužití svých soukromých dat. Ve všech oblastech života[3], vzrostly několikanásobně kybernetické útoky.

Rok 2020 nečelil tváří v tvář jen virovému onemocnění. Poprvé svět zjistil, jaké to je, když se celý společenský, kulturní, nebo osobní život ocitne najednou na monitorech počítačů a v mobilních telefonech. Dlouho opomíjená kybernetická bezpečnost byla velice skloňovaným pojmem a stala prioritou pro budoucí a bezpečné fungování všech států na světě.

 

[1] https://world-at-home.tanium.com/

[2] https://mobilenet.cz/clanky/rok-2020-prinesl-krome-pandemie-koronaviru-i-vice-kybernetickych-utoku-na-nemocnice-43079

[3] Energetika, zdravotnictví, bankovnictví, doprava, průmysl, vodní hospodářství, digitální infrastruktura aj.

Terminál používá nejnovější algoritmus pro rozpoznávání obličeje s ústenkou, maskou, respirátorem, nebo jinou ochranou úst před produkcí kapénkové nákazy. Současně měří tělesnou teplotu pomocí infračerveného čidla. Rozpoznání a měření teploty proběhne během několika sekund s vysokou přesností a bez fyzického kontaktu. Technologie umožňuje snadou a cenově dostupnou kontrolu vstupu potencionálně nemocných osob do celé řady objektů. Využití je ideální nejen v malých a středních firmách, kde zabrání šíření nemoci mezi zaměstnanci, ale uplatnění najde také na úřadech, v bankách, sportovních centrech, obchodech, čekárnách apod.

Terminály umožňují rychle a účinné měření okamžité teploty těla. Jsou schopné velmi rychle měřit teplotu osob ve vnitřním prostředí po vstupu do určených prostorů, prodejny, služebního vstupu apod. Bezdotykové měření teploty probíhá přiblížením obličeje osoby na vzdálenost cca 50 cm od displaye. Systém je vybaven přehledným LED displejem s odečítáním změřené teplotní hodnoty, porovnává nastavenou prahovou minimální hodnotu 37 stupňů se skutečnou teplotou osoby. V případě detekce zvýšené teploty nad uvedenou prahovou hodnotu je spuštěná zvuková signalizace a vizuálně uvedená hodnota skutečně změřené teploty. Zvukovou a vizuální signalizaci je upozorněna obsluha v recepci, ostraha objektu nebo jiná osoba, která provede dodatečné kontrolní měření bezkontaktním teploměrem pro potvrzení skutečně zjištěné zvýšené teploty a má možnost danou osobu vykázat z prostoru.

Vysoká efektivita umožňuje rychlé provádění kontroly s průchodnosti cca až 30-40 osob za minutu. Pokročilý typ algoritmu vyhodnocování IR senzoru umožňuje dosáhnout přesnosti měření cca 0,5 stupně.

 

VÍCE INFORMACÍ K TECHNOLOGII

Technologie umožňuje snadou a cenově dostupnou kontrolu vstupu potencionálně nemocných osob do celé řady objektů. Využití je ideální nejen v malých a středních firmách, kde zabrání šíření nemoci mezi zaměstnanci, ale uplatnění najde také na úřadech, v bankách, sportovních centrech, obchodech, čekárnách apod.

Bezkontaktní termo kiosky umožňují rychle a účinné měření okamžité teploty těla. Jsou schopné velmi rychle měřit teplotu osob ve vnitřním prostředí po vstupu do určených prostorů, prodejny, služebního vstupu apod. Bezdotykové měření teploty probíhá přiblížením obličeje osoby, jeho čela nebo zápěstí k IR senzoru umístěnému v konstrukci. Podstatné je, že měření je bezdotykové a k detekci se stačí přiblížit nebo přiložit zápěstí. Dle typu zařízení je tato vzdálenost 5 až 300 cm od IR senzoru. Systém je vybaven přehledným LED displejem s odečítáním změřené teplotní hodnoty, porovnává nastavenou prahovou minimální hodnotu 37 stupňů se skutečnou teplotou osoby (prahovou hodnotu teploty lze nastavovat). Oba údaje jsou zobrazovány na displeji. V případě detekce zvýšené teploty nad uvedenou prahovou hodnotu je spuštěná zvuková signalizace a vizuálně uvedená hodnota skutečně změřené teploty. Zvukovou a vizuální signalizaci je upozorněna obsluha v recepci, ostraha objektu nebo jiná osoba, která provede dodatečné kontrolní měření bezkontaktním teploměrem pro potvrzení skutečně zjištěné zvýšené teploty a má možnost danou osobu vykázat z prostoru.

Vysoká efektivita bezkontaktních kiosků a rámů umožňuje rychlé provádění kontroly (osoby si provádí měření samostatně po přiblížení se k IR senzoru, přiložením zápěstí) s průchodnosti cca až 30-40 osob za minutu. Pokročilý typ algoritmu vyhodnocování IR senzoru umožňuje dosáhnout přesnosti měření cca 0,3-0,5 stupně. Systém eviduje počet zkontrolovaných osob a počet poplachů vyvolaných zvýšenou teplotou, a průběžně zobrazuje počet na hlavním panelu.

Systém detekce včetně rámu je snadno přemístitelný (váha zařízení je cca 30 kg) a s bezproblémovou instalaci v jiném místě.

VÍCE INFORMACÍ K TECHNOLOGII

 

Vážení zaměstnanci,

my všichni se potýkáme s velkým nepřítelem COVID-19 a jsme plni obav, napětí, ale i odhodlání, že ho porazíme.
Vy, naši pracovníci, jste nedílnou součástí boje proti němu. Vaši práci nezastoupí žádný home office, vy musíte být mezi lidmi v první linii.

Chci vám všem touto cestou velmi poděkovat, jakou pracovní i lidskou podporu společně poskytujete našim zákazníkům, ale i sami sobě
v pracovních kolektivech. Není to jednoduchá doba pro nikoho a jen společně tomu dokážeme čelit. Všichni děláte maximum a za to vám moc děkuji a jsem na vás hrdý.

Snažíme se vám poskytnout co nejlepší dostupnou ochranu. Máte dezinfekce na ruce, trojvrstvé roušky a tento týden vám všem doručíme i velké množství látkových roušek, které pro vás šijí dílny po celé ČR. Zásobeny budou postupně do konce týdne všechny regiony, a to včetně Slovenska.

Naše společnost je silná a věřte, že udělá maximum, abyste měli veškerou naši podporu.

Přeji vám všem i vašim rodinám pevné zdraví a hodně sil!

Ivo Popardowski
Generální ředitel

Ve dnech 25. – 28. 9. 2018 v německém Essenu proběhl mezinárodní veletrh „Security Essen“, na kterém nemohla chybět ani naše firma ABAS IPS Management jako návštěvník pro inspiraci v inovacích a nejnovějších trendech se zaměřením na prevenci rizik na zemi, vodě a ve vzduchu.

I na tomto eventu nemohla chybět naše firma ABAS IPS Management v podobě zástupců naší společnosti a zároveň členů Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky.

Zástupci společnosti ABAS IPS Management se zúčastnili III. Mezinárodní konference obecních policií, která se konala ve dnech 11. až 13. dubna na Právnické fakultě v Olomouci. Na tuto událost se sjelo téměř 200 účastníků z celé České republiky, Polska a Slovenska.