BLOG A NOVINKY

Dne 12. září 2017 v pražské Lucerně diskutovali zástupci hlavních politických stran na předvolební debatě pořádané čtyřmi zahraničními obchodními komorami v ČR (Britskou, Americkou, Francouzsko-českou a Severskou obchodní komorou). Společnost ABAS jako člen Francouzsko-české obchodní komory měla možnost se této debaty zúčastnit.

Zástupci společnosti ABAS IPS Management se zúčastnili česko-čínského investičního fóra o turismu a obchodu.

Dne 5. října 2017 se na zámku v Lešanech konala členská schůze Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky.

Dne 7. září 2017 se konal Teambuilding pro zaměstnance společnosti ABAS IPS Management. Akce se konala v prostředí vinného sklepa v Ostravě Koblově.

Dne 30. srpna 2017 se v prostorách Makro Akademie konal workshop velitelů objektů Makro a Metro. Účastníky přivítal oblastní manažer pro Moravu. Celým workshopem provázel oblastní manažer pro Čechy, který v úvodu seznámil všechny přítomné s obsahem workshopu.

Účelem této akce byla výměna zkušeností z provozu mezi vedoucími pracovníky z různých lokalit Česka a Slovenska, kde společnost ABAS IPS Management zajišťuje služby ostrahy majetku a osob na prodejnách Makro a Metro. Za společnost Makro byl zde přítomen vedoucí oddělení bezpečnosti, který úvodem poděkoval za dosavadní spolupráci: „Jsme jedna parta a velmi si vážím vaší práce. Jsme bezpečáci a rád bych, abyste vnímali, že si vaší těžké práce velice cením.

Úvodním tématem k diskuzi byly zkušenosti z oblasti personální, která je pro kvalitní poskytování služby klíčová.  Trh práce v současnosti poskytuje uchazečům o práci široké možnosti uplatnění, proto je velmi důležitý způsob, jakým uchazeče oslovovat a motivovat. Všeobecně pro uchazeče o práci v bezpečnostních službách není služba v obchodě atraktivní, neboť je náročná na stanovené procedury a komunikaci se zákazníkem. „Většina uchazečů má představu, že budou pracovat na vrátnici, kde budou mačkat tlačítko, otevírat závoru a večer si pospí nebo se podívají na nějaký film,“ popisuje zkušenosti z náboru oblastní manažer pro Čechy. Zdůraznil také důležitost práce vedoucích pracovníků se současnými zaměstnanci, aby jim vytvářeli příznivé pracovní prostředí a motivovali je k setrvání u naší společnosti.

Další částí workshopu bylo seznámení s projektem COD X-CHECK. „Primárním účelem této aplikace je výstupní kontrola zboží,“ vysvětlil tvůrce tohoto projektu. Aplikace umožnuje také evidenci přepravního materiálu, jehož ztráty mají velký podíl na inventurních diferencích. Po podrobném popisu fungování této aplikace byl dán prostor k dotazům a diskuzi ohledně implementace této aplikace do praxe.

Dalším bodem diskuze bylo téma ztrát obalových materiálů, kdy si jednotliví vedoucí vyměňovali zkušenosti a návrhy na opatření proti těmto ztrátám. Nástroje, kterými lze minimalizovat ztráty byly implementovány do akčního plánu na dlouhodobé snižování inventurních diferencí. S tímto akčním plánem seznámil přítomné oblastní manažer pro Moravu, jehož příspěvek uzavřel dopolední blok workshopu.

Odpoledne čekal na přítomné teambuilding ve formě vaření pod dohledem zkušených kuchařů. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin a každá skupina dostala konkrétní úkoly pro přípravu společného oběda, kterým bylo grilované kuře se zeleninovou ratatuille a pečenými grenaille bramborami, to vše doplněno bernskou omáčkou. Vaření bylo velmi zábavné a naučné, všichni zúčastnění se k přípravě pokrmu postavili velmi zodpovědně a výsledek byl překvapující.

Po obědě čekalo účastníky míchání koktejlů, opět pod vedením zkušeného profesionála. Všichni si zkusili namíchat dva různé nápoje a odnesli si pár zajímavých tipů k jejich přípravě.

Tento workshop byl zajisté přínosem nejen sdílením zkušeností a konstruktivní diskuzí v dopolední části, ale také odpolední částí, kdy mohli všichni na chvíli vypustit z hlavy pracovní povinnosti a zabavit se při vaření a společném obědě.

O víkendu 18.-20. srpna 2017 uspořádala naše společnost letní „borůvkový víkend“. Akce se konala v Kopřivné pod Pradědem a byla určena pro zaměstnance naší společnosti a jejich rodinné příslušníky. Program byl naplněn řadou zajímavých aktivit, her a společenskou zábavou.

Akce začala v pátek v podvečer, kdy se účastníci seznámili s animátory eventu a víkendovým programem. Večer probíhala společná zábava při grilování a poslechu živé hudby.

Účastníci byli rozděleni do několika týmů, které celou sobotu vzájemně spolu soutěžili při různých hrách, ať už logických nebo praktických, při kterých soutěžící prokazovali manuální zručnost a důvtip při řešení úkolů. Schopnost týmové spolupráce a taktické dovednosti si týmy vyzkoušeli např. při paintballu, kdy se účastníci snažili střelbou kuliček z dlouhých zbraní eliminovat příslušníky druhého týmu. Večer bylo připraveno divadlo, diskotéka s karaoke a bohatý raut.

Po celou dobu pobytu bylo možné využít služby resortu, např. vnitřní i venkovní wellness, bazén, lezeckou stěnu, sjezd na trojkolkách či na kole. V restauraci byly servírovány speciality z borůvek, ale také tradiční jídla.

V neděli proběhlo vyhodnocení týmů a tři nejlepší týmy obdrželi medaile a věcné ceny.

Na této akci si naši lidé mohli odpočinout od pracovních povinností a strávit tři dny v krásném prostředí Jeseníků. Díky tomu se mohli vzájemně poznat i kolegové z jiných regionů, kteří se mají šanci potkat pouze při plnění pracovních povinností.

PRAHA, 18. 9. 2017 – Zatímco v létě vyjíždějí hasiči především k požárům travních a lesních porostů, v nadcházejících měsících se jejich zásahy začnou stále více přesouvat do domů a bytů. Blíží se topná sezóna a obecně měsíce, kdy lidé doma častěji manipulují s ohněm. Předejít tragédii mohou pomoci i zdánlivé maličkosti.