S podzimem nastává období požárů v domácnostech. Češi často zcela opomíjejí požární bezpečnost.

PRAHA, 18. 9. 2017 – Zatímco v létě vyjíždějí hasiči především k požárům travních a lesních porostů, v nadcházejících měsících se jejich zásahy začnou stále více přesouvat do domů a bytů. Blíží se topná sezóna a obecně měsíce, kdy lidé doma častěji manipulují s ohněm. Předejít tragédii mohou pomoci i zdánlivé maličkosti.

Podle statistik Hasičského záchranného sboru České republiky v prvním pololetí letošního roku hořelo ve 2733 bytech nebo domech a požár způsobil škodu téměř 250 milionů korunZraněno bylo 432 lidí a 29 jich v důsledku požáru zemřelo. Mezi příčinami požáru dlouhodobě vedou nedbalost a technické závady.

 „Vzniku požáru nelze nikdy stoprocentně zamezit. Vhodným vybavením bytu či domu lze však riziko jeho vzniku eliminovat na co nejnižší úroveň. Mezi preventivní opatření patří například zakoupení detekčního zařízení.  Důležité jsou ale i pravidelné revize komínů, správné zacházení s elektrickými spotřebiči a samozřejmě maximální opatrnost při jakékoliv manipulaci s ohněm,“ říká k této problematice Štěpán Hrabánek, vedoucí oddělení Falicity služeb společnosti ABAS IPS Management s.r.o.

Když bouchnou saze

Se začátkem topné sezóny vzrůstá počet požárů vzniklých vinou zanedbaného komínu. „Proto i zákon o požární ochraně a související vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty stanoví provést jednou za rok kontrolu a případné čištění. Náklady na kominíka se pohybují v řádu stokorun, což je velmi malá investice v porovnání s výší možné škody při požáru, nehledě na riziko poškození zdraví či dokonce smrt,“ říká Hrabánek.

Revize komínu a spalinových cest je důležitá nejen u kamen na tuhá paliva, kdy se zanesený komín projeví vrácením spalin a zápachem, ale hlavně u plynových spotřebičů, v jejichž případě mají spaliny formu páry.  „Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu a uživatel obydlí nemá ani tušení, že se mu nebezpečné spaliny vrací zpět. Je obecně známo, že otrava oxidem uhelnatým může skončit smrtí, obzvlášť když člověk bydlí sám. Majitelům takových spotřebičů stojí jistě za zvážení pořízení detektoru oxidu uhelnatého, který se dá koupit už zhruba za 1 000 korun,“ konstatuje Hrabánek.

V chladných dnech, kdy se navíc brzy stmívá, lidé snadno podcení rizika spojená s topením v krbech a zapalováním svíček. S blížícími se vánočními svátky je pak nutné hlídat především adventní věnce z jehličí. Mělo by být samozřejmostí, že takový věnec nikdy nesmí být zapálený, pokud není pod stálým dohledem. Už méně si lidé uvědomují rizika spojená s nákupem levných světýlek na vánoční stromečky například na vietnamských tržnicích.

Pozor na cigarety i rychlovarnou konvici

Celoročně pak vzniká nejvíce požárů v domácnostech z nedbalosti při vaření, kvůli kouření a z neopatrné manipulace s otevřeným ohněm. „Mezi nejčastější příčiny patřívznícení potravin při vaření, kdy začne hořet něco v troubě nebo se třeba vznítí olej při smažení. Další častou příčinou je kouření, někdo usne s cigaretou a podobně, přičemž často sehraje svou roli také alkohol. Následuje zanedbání bezpečnostních předpisů a nesprávná obsluha různých elektrických přístrojů, do této kategorie patří například nevhodně umístěná topidla či jejich zakrývání různými předměty,“ vyjmenovává Hrabánek.

Odborníci společnosti ABAS doporučují hlídat přípojné kabely u spotřebičů – zařízení vždy odpojovat z elektriky za zástrčku, nikoliv právě za kabel, aby se nepoškodila izolace a nedošlo ke zkratu. Kabel by rovněž neměl být zatížen například nábytkem. Spotřebiče, které nemusí pracovat v době naší nepřítomnosti, bychom měli před odchodem z domova vypínat.

„Plno škody dokáže napáchat třeba obyčejná rychlovarná konvice. Tu rozhodně doporučuji dávat vždy mimo stojan, který je připojený do zásuvky, protože i když je vypnutá, může dojít ke zkratu a vznícení, neboť spodní část je pod proudem. Může také dojít k závadě na spínači, a pokud konvice nemá ochranu před zapnutím bez vody nebo tepelnou pojistku, tak je problém na světě,“ uvádí příklad Hrabánek.

Kouř je rychlejší než oheň

Domácí požáry jsou nejzrádnější v noci. Tři ze čtyř obětí totiž nezemřou v důsledku uhoření, ale v důsledku nadýchání toxických zplodin z požáru, často právě v době spánku. Kouř je rychlejší než oheň a již dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná. Velmi účinným preventivním opatřením je proto zakoupení detektoru. Autonomní hlásič kouře a požáru se dá pořídit již za několik set korun. Akusticky upozorní na počínající požár a dá tak obyvatelům šanci byt opustit a zavolat hasiče.  „Hlásič může být také součástí zabezpečovacího zařízení, které informaci předá na dohledové centrum, mobil majitele bytu, popřípadě přímo hasičům. Pokud klientovi instalujeme elektronické zabezpečení, je automaticky jeho součástí i detektor kouře a požáru,“ říká Hrabánek.

Kromě detektoru kouře a požáru je vhodné domácnost vybavit i přenosným hasicím přístrojem. Na trhu je jich dostupných několik typů, přičemž do domácnosti je nevhodnější práškový hasicí přístroj, kterým lze hasit i elektrická zařízení. „V rodinných domech je ze zákona povinný jeden hasicí přístroj.  Osobně bych ale doporučil umístit jeden do každého patra a také do garáže. Mít hasicí přístroj přímo v bytě povinné není, ale opět bych jeho zakoupení velmi doporučoval,“ konstatuje Hrabánek.

Součástí protipožárních opatření by měly být také kvalitní dveře s odpovídajícím stupněm požární odolnosti. „Peníze, které zdánlivě ušetříme koupí nevyhovujících dveří, se pohybují v jednotkách tisíc. Riziko, kterému tak vystavujeme sebe nebo další obyvatele bytového domu, je nesrovnatelně vyšší,“ dodává Hrabánek.