EVENT SECURITY

EVENT SECURITY

Profesionální zajištění veškerých služeb při pořádaní veřejných akcí v rámci EVENT SECURITY. Kvalita naších služeb je založena na základě dlouholetých zkušeností v oblasti fyzické ochrany a poskytování bezpečnostních služeb. Naším hlavním cílem je převzetí odpovědnosti ve vztahu k bezpečnosti za organizátory společenských, kulturních a sportovních akcí.

EVENT SECURITY

Zjištění potenciálních druhů nebezpečí

Posouzení potencionálních bezpečnostních rizik

Navržení bezpečnostního managementu a řízení

Přístup, zkušenosti a komunikace

Prioritou a základem je pro nás profesionální přístup a komunikace s pořadatelem, či organizátorem akce. Důraz na kvalitu našich služeb klademe již při první schůzce s klientem, kdy zpracováváme požadavky klienta a stanovujeme tři významné cíle.

 • Zjištění potenciálních druhů nebezpečí,
 • Posouzení bezpečnostních rizika dané akce,
 • Navržení bezpečnostního managementu a řízení bezpečnostních rizik.

Všichni naši bezpečnostní manažeři mají dlouholeté zkušenosti a jsou si vědomi rozlišných aspektů v nastavení úrovně bezpečnosti v rámci fotbalových zápasů, rockových koncertů, či jiných společenských a kulturních událostí. Byť moderní doba nabízí vyspělou technologii, tak nejdůležitějším prvkem v ochraně jiných osob jsou lidé. Veškeří naši zaměstnanci jsou vyškoleni profesionálové na svém místě. Vědí, jak ve vteřině zareagovat a řešit vzniklou situaci.

Významné akce s vysokou fluktuací osob jsou měkkým cílem pro teroristické útoky, šarvátky mezi účastníky, krádeže, vandalismus. Jsme proto stále v pozoru a umíme tyto události předvídat. Na akci nepustíme nikoho se zakázanými předměty. Vše pečlivě kontrolujeme již při prvotním vstupu. Naši pracovníci jsou vycvičeni, aby zpozorovali jakékoliv podezřelé a nebezpečné chování osob. Díky modernímu vybavení a technologii jsme schopni okamžitě reagovat a zajistit bezpečí ostatních lidí.

Výhody pro organizátory akcí

 • Časové úspory v rámci plánovaní a příprav v oblasti SECURITY
 • Technické a organizační zajištění akcí
 • Outsourcing bezpečnostního managementu
 • Statisticky přehledné reporty
 • Řešení problémů a komunikace s dalšími zainteresovanými stranami


Důležité je akci důsledně naplánovat. Plánováním si jednak s pořadatelem stanovíme celkový obraz společenské události, ale také se dopředu připravíme na možná rizika.

 • Kde bude akce probíhat – interiér, exteriér?
 • Určení akce – na více místech, na jednom místě?
 • Předpoklad počtu účastníků?
 • Oddělení míst pro účinkující a návštěvníky?
 • Vstupní body – počet, kontrola, vjezd automobilů, odchod návštěvníků z akce?
 • Důležitá stanoviště – bezpečnostní a záchranné složky, prostor pro informace mezi pořadatelem a námi?
 • Místa se zvýšeným rizikem – vstupní body, prostor s větším pohybem osob?
 • Počasí – předpověď, nepříznivé počasí a evakuace osob?
 • Komunikace – mezi pořadatelem a bezpečnostní agenturou?
 • Facility management – WC, úklid, odpadkové koše apod…?

Nabídka služeb TOP 10

 1. Zpracování individuálního bezpečnostního plánu včetně sumarizace potenciálních rizik
 2. Zajištění profesionálních služeb při konání akcí v oblastech (event security, rescue services, BOZP a PO)
 3. Poskytujeme Rescue services (první pomoc)
 4. Dohlížíme na dodržování bezpečnosti a ochrany při práci a požární ochrany
 5. Ochrana příjezdových komunikací, parkovišť a potřebné infrastruktury
 6. Spolupracujeme se zainteresovanými složkami (PČR, HZS, RZS)
 7. Využití nejmodernějšího technického vybavení (technické zábrany, oplocení, turnikety, přenosné kamerové systémy, monitoring atd.)
 8. Zajišťujeme převozy významných VIP hostů, movité techniky, či finančních prostředků
 9. Zajišťujeme úklidové služby

 

Nabízíme i daleko více, než by Vás samotné napadlo. Dohlížíme nad dodržování veřejného pořádku, hlídáme šatny, prostory pro VIP hosty, backstage, podium, techniku, parkoviště. Poskytujeme informace návštěvníkům, nebo koordinujeme provoz a parkováni vozidel. Zajistíme služby hostesek. Ochráníme Váš majetek i účastníků akce.

Nabízíme i daleko více, než by Vás samotné napadlo. Dohlížíme nad dodržování veřejného pořádku, hlídáme šatny, prostory pro VIP hosty, backstage, podium, techniku, parkoviště. Poskytujeme informace návštěvníkům, nebo koordinujeme provoz a parkováni vozidel. Zajistíme služby hostesek. Ochráníme Váš majetek i účastníků akce.

T-guard ostraha zdarma

Sloupový dezinfekční termální scanner je designové zařízení pro pohodlné měření teploty osob a dezinfekci jejich rukou při vstupu do jakéhokoliv objektu. V rámci eventových akcí je možné toto zařízení v libovolném množství instalovat ke vstupům, kde pokryje plynulý příchod a kontrolu návštěvníků akce. Zařízení umožňuje identifikaci osob se zvýšenou teplotou v návaznosti na řadu možností včasného zastavení jejich vstupu do objektu a zabránění šíření nákazy.

 • Rychlé měření teploty v rozmezí 1 až 2 vteřin
 • Měření teploty probíhá ve stojnou chvíli jako dezinfekce rukou
 • Alarm a identifikace osoby v případě, že teplota přesahuje běžnou výši
 • Přenos fotografie osoby se zvýšenou teplotou ke kontrolnímu bodu
 • T‑Guard přispívá k bezpečnosti akce prevencí šíření možné nákazy