Vážení zaměstnanci,

my všichni se potýkáme s velkým nepřítelem COVID-19 a jsme plni obav, napětí, ale i odhodlání, že ho porazíme. Vy, naši pracovníci, jste nedílnou součástí boje proti němu. Vaši práci nezastoupí žádný homeoffice, vy musíte být mezi lidmi v první linii.

Chci vám všem touto cestou velmi poděkovat, jakou pracovní i lidskou podporu společně poskytujete našim zákazníkům, ale i sami sobě v pracovních kolektivech. Není to jednoduchá doba pro nikoho a jen společně tomu dokážeme čelit. Všichni děláte maximum a za to vám moc děkuji a jsem na vás hrdý.

Snažíme se vám poskytnout co nejlepší dostupnou ochranu. Máte dezinfekce na ruce, trojvrstvé roušky a tento týden vám všem doručíme i velké množství látkových roušek, které pro vás šijí dílny po celé ČR. Zásobeny budou postupně do konce týdne všechny regiony, a to včetně Slovenska.

Naše společnost je silná a věřte, že udělá maximum, abyste měli veškerou naši podporu.

Přeji vám všem i vašim rodinám pevné zdraví a hodně sil!

Ivo Popardowski

Generální ředitel

covid

Jedním z dlouhodobých opatření proti rozšiřování infekčních nemocí na pracovištích – včetně COVID-19 – je teplotní screening procházejících osob.

Příznaky počínajícího respiračního onemocnění jsou dýchací obtíže a především tělesná teplota nad 38 °C. Jedním ze způsobů, jak zjistit, zda je osoba nakažena například právě koronavirem, včetně jeho mutace COVID-19, je měření tělesné teploty. Kontaktní měření tělesné teploty teploměrem nebo infračerveným ručním scannerem riziko potencionální nákazy ale spíše zvyšuje. Jedním z účinných řešení je bezkontaktní screening procházejících osob, který zaručuje přesnou a rychlou vícebodovou detekci. Kompaktní exteriérové nebo ruční screeningové termokamery automaticky zaznamenají abnormální teplotu a v případě abnormality pořídí záznam obličeje osoby a na výskyt upozorní.

Přesnost, účinnost a efektivita

Díky kompaktním exteriérovým termokamerám máte přehled na velkých plochách s vysokým výskytem osob, i v malých prostorách, jako jsou vchody a východy. Testování je rychlé, bezkontaktní a velmi přesné ─ detekce je ±0.03℃(s blackbody). Zařízení, která mají široké pokrytí a umí detekovat více osob najednou, lze snadno nasadit a v případě potřeby přemístit. Pokud zachytí jakoukoliv abnormalitu, okamžitě se spustí alarm a dojde k označení osoby.

Automatické testování má hned několik výhod

Snižuje riziko křížové infekce i mzdovou náročnost. U přístroje navíc můžeme provést zpětnou analýzu získaných dat. Využití najde na místech s vyšší koncentrací lidí, například na letištích, nádražích, autobusových terminálech, ve školách, nemocnicích, obchodech a restauracích nebo v průmyslových zónách. Právě na nádražích nebo autobusových terminálech a letištích je riziko nákazy opravdu vysoké.

Jaké řešení nabízíme? „Našim zákazníkům ušijeme systém na míru přesně tak, abychom eliminovali zbytečné náklady, ale zároveň beze zbytku naplnili jeho účel, tedy vysoce funkční, bezdotykový screening procházejících osob. Kalibraci provádíme opakovaně pro dosažení co nejmenší odchylky a pro zajištění vysoké citlivosti screeningové kamery a ostatních komponentů. Zaškolení personálu probíhá přímo na místě screeningu pod vedením zkušeného školitele screeningových technologií,“ přiblížil technický ředitel agentury ABAS IPS Management Štěpán Hrabánek, jak zařízení funguje.

DALŠÍ INFORMACE K NABÍDCE A ŘEŠENÍ TERMÁLNÍCH SCREENINGU

 

Ve dnech 25. – 28. 9. 2018 v německém Essenu proběhl mezinárodní veletrh „Security Essen“, na kterém nemohla chybět ani naše firma ABAS IPS Management jako návštěvník pro inspiraci v inovacích a nejnovějších trendech se zaměřením na prevenci rizik na zemi, vodě a ve vzduchu.

I na tomto eventu nemohla chybět naše firma ABAS IPS Management v podobě zástupců naší společnosti a zároveň členů Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky.

Zástupci společnosti ABAS IPS Management se zúčastnili III. Mezinárodní konference obecních policií, která se konala ve dnech 11. až 13. dubna na Právnické fakultě v Olomouci. Na tuto událost se sjelo téměř 200 účastníků z celé České republiky, Polska a Slovenska.

V rámci programu vzdělávání zaměstnanců a zkvalitňování poskytovaných služeb u našich klientů proběhl ve dnech 25. a 26. září 2017 zdravotnický kurz první pomoci.

Dne 12. září 2017 v pražské Lucerně diskutovali zástupci hlavních politických stran na předvolební debatě pořádané čtyřmi zahraničními obchodními komorami v ČR (Britskou, Americkou, Francouzsko-českou a Severskou obchodní komorou). Společnost ABAS jako člen Francouzsko-české obchodní komory měla možnost se této debaty zúčastnit.