Na základě pozitivního epidemiologického vývoje v zemi vláda uspíšila svůj harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven v Česku a otevřela už i velká obchodní centra s plochou nad 5000 m2. U obchodních center na dodržování hygienických a bezpečnostních opatření dohlíželi naši zaměstnanci již od vypuknutí pandemie covid-19 a stráží je i teď. Zatím obchodní centra větší nápor zákazníků nezažila, ten se očekává až v týdnu od 25. května, kdy budou znovuotevřeny také stravovací provozy. Jaká opatření je třeba respektovat?

Ministerstvo zdravotnictví připravilo prováděcí předpisy s konkrétními povinnostmi pro veškeré provozovny, které již byly v rámci rozvolňovacích opatření otevřeny, i pro ty, které to teprve čeká. Stát bude dodržování hygieny vymáhat velmi důsledně a je při tom připraven zapojit Českou obchodní inspekci či živnostenské úřady. Na dodržování opatření a jejich respektování budou dohlížet také naši zaměstnanci.

„Naši lidé i v době nejpřísnějších opatření dávali maximální pozor, aby byla před obchodními centry a v jejich prostorách dodržována všechna nutná hygienická opatření. Nejinak tomu je i v této chvíli, stále platí, že virus tu mezi námi je, proto je důležité dodržovat základní hygienická opatření a dbát na jejich dodržování,“ prozradil Ivo Popardowski, generální ředitel společnosti ABAS IPS Management. Úkolem ostrahy je zamezit shlukování osob, a to zejména u vstupů z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory nebo záchody a také u míst určených k odpočinku.

V obchodních centrech s plochou nad 5000 m2 musí být určena odpovědná osoba, která kontroluje dodržování hygienických pravidel. V centrech jsou k dispozici informační tabule, letáky a pokyny k dodržování rozestupů minimálně 2 metry. Realizován je také specifický režimový plán úklidu včetně dezinfekce a dekontaminace společných prostor na základě doporučení příslušné hygienické stanice. U každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra jsou nainstalované dávkovače dezinfekcí, které jsou průběžně doplňovány. Dezinfekce je umístěna i na dalších místech, a to na toaletách nebo v kojících místnostech.

Od pondělí 25. května budou v obchodních centrech v rámci poslední fáze uvolňování podnikatelské činnosti otevřena i restaurační zařízení. Také v jejich provozu bude muset být u vstupu umístěna dezinfekce. Provozovatelé budou muset dbát na dodržování povinných odstupů a zvýšenou dezinfekci všech prostor, ploch i předmětů. Roušky budou povinné pro personál i hosty, kteří je mohou sejmout jen během konzumace jídla a pití, při pohybu ve společných prostorách je opět musí mít nasazené. Podniky budou muset být uzavřeny od 23 do 6 hodin.

Terminál používá nejnovější algoritmus pro rozpoznávání obličeje s ústenkou, maskou, respirátorem, nebo jinou ochranou úst před produkcí kapénkové nákazy. Současně měří tělesnou teplotu pomocí infračerveného čidla. Rozpoznání a měření teploty proběhne během několika sekund s vysokou přesností a bez fyzického kontaktu. Technologie umožňuje snadou a cenově dostupnou kontrolu vstupu potencionálně nemocných osob do celé řady objektů. Využití je ideální nejen v malých a středních firmách, kde zabrání šíření nemoci mezi zaměstnanci, ale uplatnění najde také na úřadech, v bankách, sportovních centrech, obchodech, čekárnách apod.

Terminály umožňují rychle a účinné měření okamžité teploty těla. Jsou schopné velmi rychle měřit teplotu osob ve vnitřním prostředí po vstupu do určených prostorů, prodejny, služebního vstupu apod. Bezdotykové měření teploty probíhá přiblížením obličeje osoby na vzdálenost cca 50 cm od displaye. Systém je vybaven přehledným LED displejem s odečítáním změřené teplotní hodnoty, porovnává nastavenou prahovou minimální hodnotu 37 stupňů se skutečnou teplotou osoby. V případě detekce zvýšené teploty nad uvedenou prahovou hodnotu je spuštěná zvuková signalizace a vizuálně uvedená hodnota skutečně změřené teploty. Zvukovou a vizuální signalizaci je upozorněna obsluha v recepci, ostraha objektu nebo jiná osoba, která provede dodatečné kontrolní měření bezkontaktním teploměrem pro potvrzení skutečně zjištěné zvýšené teploty a má možnost danou osobu vykázat z prostoru.

Vysoká efektivita umožňuje rychlé provádění kontroly s průchodnosti cca až 30-40 osob za minutu. Pokročilý typ algoritmu vyhodnocování IR senzoru umožňuje dosáhnout přesnosti měření cca 0,5 stupně.

 

VÍCE INFORMACÍ K TECHNOLOGII

Technologie umožňuje snadou a cenově dostupnou kontrolu vstupu potencionálně nemocných osob do celé řady objektů. Využití je ideální nejen v malých a středních firmách, kde zabrání šíření nemoci mezi zaměstnanci, ale uplatnění najde také na úřadech, v bankách, sportovních centrech, obchodech, čekárnách apod.

Bezkontaktní termo kiosky umožňují rychle a účinné měření okamžité teploty těla. Jsou schopné velmi rychle měřit teplotu osob ve vnitřním prostředí po vstupu do určených prostorů, prodejny, služebního vstupu apod. Bezdotykové měření teploty probíhá přiblížením obličeje osoby, jeho čela nebo zápěstí k IR senzoru umístěnému v konstrukci. Podstatné je, že měření je bezdotykové a k detekci se stačí přiblížit nebo přiložit zápěstí. Dle typu zařízení je tato vzdálenost 5 až 300 cm od IR senzoru. Systém je vybaven přehledným LED displejem s odečítáním změřené teplotní hodnoty, porovnává nastavenou prahovou minimální hodnotu 37 stupňů se skutečnou teplotou osoby (prahovou hodnotu teploty lze nastavovat). Oba údaje jsou zobrazovány na displeji. V případě detekce zvýšené teploty nad uvedenou prahovou hodnotu je spuštěná zvuková signalizace a vizuálně uvedená hodnota skutečně změřené teploty. Zvukovou a vizuální signalizaci je upozorněna obsluha v recepci, ostraha objektu nebo jiná osoba, která provede dodatečné kontrolní měření bezkontaktním teploměrem pro potvrzení skutečně zjištěné zvýšené teploty a má možnost danou osobu vykázat z prostoru.

Vysoká efektivita bezkontaktních kiosků a rámů umožňuje rychlé provádění kontroly (osoby si provádí měření samostatně po přiblížení se k IR senzoru, přiložením zápěstí) s průchodnosti cca až 30-40 osob za minutu. Pokročilý typ algoritmu vyhodnocování IR senzoru umožňuje dosáhnout přesnosti měření cca 0,3-0,5 stupně. Systém eviduje počet zkontrolovaných osob a počet poplachů vyvolaných zvýšenou teplotou, a průběžně zobrazuje počet na hlavním panelu.

Systém detekce včetně rámu je snadno přemístitelný (váha zařízení je cca 30 kg) a s bezproblémovou instalaci v jiném místě.

VÍCE INFORMACÍ K TECHNOLOGII

 

Vážení zaměstnanci,

my všichni se potýkáme s velkým nepřítelem COVID-19 a jsme plni obav, napětí, ale i odhodlání, že ho porazíme.
Vy, naši pracovníci, jste nedílnou součástí boje proti němu. Vaši práci nezastoupí žádný home office, vy musíte být mezi lidmi v první linii.

Chci vám všem touto cestou velmi poděkovat, jakou pracovní i lidskou podporu společně poskytujete našim zákazníkům, ale i sami sobě
v pracovních kolektivech. Není to jednoduchá doba pro nikoho a jen společně tomu dokážeme čelit. Všichni děláte maximum a za to vám moc děkuji a jsem na vás hrdý.

Snažíme se vám poskytnout co nejlepší dostupnou ochranu. Máte dezinfekce na ruce, trojvrstvé roušky a tento týden vám všem doručíme i velké množství látkových roušek, které pro vás šijí dílny po celé ČR. Zásobeny budou postupně do konce týdne všechny regiony, a to včetně Slovenska.

Naše společnost je silná a věřte, že udělá maximum, abyste měli veškerou naši podporu.

Přeji vám všem i vašim rodinám pevné zdraví a hodně sil!

Ivo Popardowski
Generální ředitel

covid

Jedním z dlouhodobých opatření proti rozšiřování infekčních nemocí na pracovištích – včetně COVID-19 – je teplotní screening procházejících osob.

Příznaky počínajícího respiračního onemocnění jsou dýchací obtíže a především tělesná teplota nad 38 °C. Jedním ze způsobů, jak zjistit, zda je osoba nakažena například právě koronavirem, včetně jeho mutace COVID-19, je měření tělesné teploty. Kontaktní měření tělesné teploty teploměrem nebo infračerveným ručním scannerem riziko potencionální nákazy ale spíše zvyšuje. Jedním z účinných řešení je bezkontaktní screening procházejících osob, který zaručuje přesnou a rychlou vícebodovou detekci. Kompaktní exteriérové nebo ruční screeningové termokamery automaticky zaznamenají abnormální teplotu a v případě abnormality pořídí záznam obličeje osoby a na výskyt upozorní.

Přesnost, účinnost a efektivita

Díky kompaktním exteriérovým termokamerám máte přehled na velkých plochách s vysokým výskytem osob, i v malých prostorách, jako jsou vchody a východy. Testování je rychlé, bezkontaktní a velmi přesné ─ detekce je ±0.03℃(s blackbody). Zařízení, která mají široké pokrytí a umí detekovat více osob najednou, lze snadno nasadit a v případě potřeby přemístit. Pokud zachytí jakoukoliv abnormalitu, okamžitě se spustí alarm a dojde k označení osoby.

Automatické testování má hned několik výhod

Snižuje riziko křížové infekce i mzdovou náročnost. U přístroje navíc můžeme provést zpětnou analýzu získaných dat. Využití najde na místech s vyšší koncentrací lidí, například na letištích, nádražích, autobusových terminálech, ve školách, nemocnicích, obchodech a restauracích nebo v průmyslových zónách. Právě na nádražích nebo autobusových terminálech a letištích je riziko nákazy opravdu vysoké.

Jaké řešení nabízíme? „Našim zákazníkům ušijeme systém na míru přesně tak, abychom eliminovali zbytečné náklady, ale zároveň beze zbytku naplnili jeho účel, tedy vysoce funkční, bezdotykový screening procházejících osob. Kalibraci provádíme opakovaně pro dosažení co nejmenší odchylky a pro zajištění vysoké citlivosti screeningové kamery a ostatních komponentů. Zaškolení personálu probíhá přímo na místě screeningu pod vedením zkušeného školitele screeningových technologií,“ přiblížil technický ředitel agentury ABAS IPS Management Štěpán Hrabánek, jak zařízení funguje.

DALŠÍ INFORMACE K NABÍDCE A ŘEŠENÍ TERMÁLNÍCH SCREENINGU

 

Ve dnech 25. – 28. 9. 2018 v německém Essenu proběhl mezinárodní veletrh „Security Essen“, na kterém nemohla chybět ani naše firma ABAS IPS Management jako návštěvník pro inspiraci v inovacích a nejnovějších trendech se zaměřením na prevenci rizik na zemi, vodě a ve vzduchu.

I na tomto eventu nemohla chybět naše firma ABAS IPS Management v podobě zástupců naší společnosti a zároveň členů Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky.