Prohlášení společnosti ABAS k odstoupení od smlouvy s Národní galerií Praha

Prohlášení společnosti ABAS k odstoupení od smlouvy s Národní galerií Praha

Bezpečnostní agentura ABAS byla nucena odstoupit k 24. 2. 2017 od Prováděcí smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb s Národní galerií Praha. Na základě smlouvy ze září loňského roku agentura zajišťovala kompletní bezpečnostní služby ve všech objektech spadajících pod Národní galerii Praha. K odstoupení od prováděcí smlouvy společnost přistoupila po závažném porušování závazků ze strany Národní galerie Praha.

S ohledem na důležitý státní zájem při ochraně hodnot spravovaných Národní galerií Praha bezpečností agentura ABAS nabídla základní bezpečnostní ochranu všech objektů Národní galerie Praha po dobu nezbytně nutnou. A to v takovém rozsahu, aby nedošlo k poškození či ztrátě na státním majetku ve správě Národní galerie Praha.