Dobrovolní hasiči roku 2014

ABAS IPS Management je i letos partnerem ankety DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2014

Jednotky a sbory dobrovolných hasičů z celé ČR se mohou i letos přihlásit do ankety Dobrovolní hasiči roku 2014. 15 vítězných jednotek a stejný počet sborů, které vzejdou z finálního hlasování, si mezi sebe rozdělí jeden milion korun. Získané prostředky mohou vítězové účelově využít na nákup hasičské techniky a na další rozvoj jejich činnosti. Společnost ABAS IPS Management je i v letošním roce partnerem ankety.

Novinkou letošního ročníku je rozšíření spolupráce s partnery ankety, dík čemuž se podařilo navýšit finanční prostředky, které budou vypláceny na odměnách. Vyplácená částka byla oproti minulému ročníku navýšena o 400 tisíc korun.

Cílem této celorepublikové ankety je ocenit celoroční práci dobrovolných hasičů. Anketa je stejně jako v předchozích ročnících rozdělena do dvou kategorií.  První je určena jednotkám sboru dobrovolných hasičů, u kterých se posuzuje zejména profesionalita, s jakou byl přihlášený zásah proveden. Druhá kategorie je vyhlášena pro sbory dobrovolných hasičů. Zde je hlavním kritériem hodnocení jejich preventivní činnost.

Celková doba pro přihlašování je oproti předchozím ročníkům prodloužena až do 31.7.2014. Formuláře pro přihlášení jednotek, sborů, ale i do doprovodné fotosoutěže, jsou připraveny na stránkách ankety www.adhr.cz . Po řádném vyplnění a odeslání obdrží každý účastník potvrzení o přijetí přihlášky.

S anketou startuje také přihlašování doprovodné fotosoutěže „HASIČI OBJEKTIVEM 2014“, která je určena všem, kteří za pomocí objektivů zaznamenali dobrovolné hasiče při zásahu či jiné činnosti. Výběr nejlepších 25 fotografií provede porota a o celkovém pořadí rozhodne veřejnost svým hlasováním.

„Tato anketa je příležitostí, jak poděkovat za práci, kterou hasiči odvádí ve svých sborech s úctyhodným nasazením a obětavostí. Jsou to ti, kteří jdou tam, odkud lidé utíkají.  Dobrovolní hasiči jsou také ti, kteří v menších obcích bývají nositeli místního společenského a kulturního života, pomáhají udržovat staré lidové tradice, organizují brigády a pomáhají všude tam, kde je zrovna potřeba. Navíc mají velký podíl na výchově dětí a mládeže, což si zaslouží zvláštní poděkování.  Velmi si vážím činnosti dobrovolných hasičů, a proto je nám ctí, že je můžeme prostřednictvím této ankety podpořit,“ řekl Ivo Popardowski, generální ředitel společnosti ABAS IPS Management.

Časový harmonogram ankety:

  • 31.7.2014  Uzávěrka přihlášek
  • 8. – 12.9.2014  Vyhlášení finalistů a zahájení veřejného hlasování
  • 31.10.2014  Ukončení veřejného hlasování
  • 13.11.2014  Slavnostní vyhlášení výsledků ankety