ABAS IPS MANAGEMENT podporuje vzdělávání

Společnost ABAS IPS Management, s.r.o., je dlouholetým partnerem Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI), která je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění u hasičských záchranných sborů, projektantů, vykonávají práci bezpečnostních techniků a nacházejí své nezastupitelné místo u SBS. Proto s fakultou spolupracujeme a podporujeme nejlepší studenty daného oboru.

Stejně jako v předchozích letech se i v akademickém roce 2013/2014 vedení společnosti ABAS IPS Management, s.r.o., rozhodlo podpořit úspěšné studenty fakulty a ocenilo nejlepší bakalářské a magisterské diplomové práce Katedry bezpečnostních služeb (060).

Ve spolupráci s vedoucím katedry doc. Mgr. Ing. Radomírem Ščurkem, Ph.D., byly vyhodnoceny nejlepší práce z oboru technická bezpečnost osob a majetku. Jejich autorům byly na slavnostní promoci bakalářského a navazujícího studia, která probíhala ve dnech 16. a 17. června 2014 v prostorách auly VŠB TUO v Ostravě-Porubě, předány jednatelem společnosti peněžité dary.

Oceněni byli tři studenti v bakalářském studijním programu za práce s tématy:

  • 1. Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany objektu kina
  • 2. Analýza bezpečnostních rizik na fotbalovém stadionu „Bazaly“
  • 3. Fyzická ochrana objektu zpracování drahých kovů a výroby šperků

V rámci magisterského studia byly oceněny dvě diplomové práce s tématy:

  • 1. Termovizní diagnostika a možnosti jejího využití při ochraně letiště
  • 2. Bezpečnostní aspekty odborné přípravy humanitárních pracovník

Všem oceněným studentům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v osobním a profesním životě.