TISKOVÉ ZPRÁVY

Prohlášení společnosti ABAS k odstoupení od smlouvy s Národní galerií Praha

Skupina ABAS, která působí ve čtyřech státech Evropy, a to především v oborech komerční bezpečnosti a facility managementu, dosáhla meziročního nárůstu tržeb o 10 %. Celkový obrat skupiny tak činí zhruba 800 milionů korun. Tím se skupina  ABAS řadí mezí největší společnosti v oboru bezpečnosti na středoevropském trhu. V České republice a na Slovensku působí společnost ve všech krajích – nejen v oblasti fyzické ostrahy, ale také v rámci 24hodinové služby technického servisního zásahu.

ABAS IPS Management je i letos partnerem ankety DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2014

Společnost ABAS IPS Management, s.r.o., je dlouholetým partnerem Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI), která je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění u hasičských záchranných sborů, projektantů, vykonávají práci bezpečnostních techniků a nacházejí své nezastupitelné místo u SBS. Proto s fakultou spolupracujeme a podporujeme nejlepší studenty daného oboru.

Dne 5. listopadu 2013 proběhlo v brněnském hotelu Voroněž slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže "DOBROVOLNÍ HASIČI 2013". Vítězové si rozdělili téměř jeden milion korun, které soutěži darovali sponzoři. Tyto finanční prostředky jsou určeny na nákup hasičského vybavení.

Společnost ABAS IPS Management nezměnila a nemění vlastníka. Prodána byla pouze jedna firma ze skupiny ABAS, a to společnost ABAS CIT Management v České republice, která se zabývala přepravou cenin v tuzemsku. Obchodní podíl této společnosti koupil státní podnik Česká pošta. Změna vlastníka je standardně zapsána v obchodním rejstříku a je veřejně dostupnou informací, mimo jiné prostřednictvím portálu http://www.justice.cz/ .