O NÁS

ABAS IPS MANAGEMENT

Společnost ABAS IPS Management byla založena v roce 1992. Dominantní postavení má především v oblasti fyzické ostrahy, detektivních služeb a facility managementu. Neméně významnými jsou také služby bezpečnostně technického a technologického charakteru, které s vývojem moderních možností získávají na objemu realizací.Všechny činnosti provádí vlastním odborným personálem a prostředky. Nabízí jednotlivé prvky portfolia včetně jejich efektivních kombinací. Know how veškerých služeb je vyváženo komplexně – od bezpečnostního auditu, projektové přípravy, vyhodnocení bezpečnostních rizik, vyhotovení návrhů na opatření přes personální zajištění, dodávky technického zabezpečení, odborné zaškolení až po následný servis, předepsané revize a pravidelnou kontrolní činnost.

HUMAN RESOURCES, TEAM BUILDINGS

Již při vstupním pohovoru je v případě nového zaměstnance věnována zvýšená pozornost všem znakům osobnosti uchazeče. Každý nový pracovník zahajuje svou pracovní činnost základním školením v rozsahu 40 hodin, které je zakončeno zkouškou. Významnou výkonnostní motivací je pak kariérní postup a prémiové hodnocení.

Zaměstnanci procházejí kontrolou bezúhonnosti a spolehlivosti
Specificky důležité nebo manažerské pozice jsou obsazeny proškolenými odborníky
Pro naše zaměstnance pořádáme teambuildingové vzdělávací akce
Využíváme specializovaných zážitkových kurzů pro získání odborných dovedností

SPECIALIZOVANÁ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Profesní příprava – povolání strážný a detektiv koncipient
Výcvikové programy – VIP protection, general policing, střelecký výcvik IPSC
Školení PO BOZP
SIEM – a jeho nasdílení klientům
Měkké cíle a zvládání krizových situací
GDPR (General data protection)

SPOLUPRÁCE S AKADEMICKÝM PROSTŘEDÍM


CEVRO INSTITUT, Policejní akademie ČR, VŠB TU – Fakulta bezpečnostního inženýrství