Školení první pomoci

V rámci programu vzdělávání zaměstnanců a zkvalitňování poskytovaných služeb u našich klientů proběhl ve dnech 25. a 26. září 2017 zdravotnický kurz první pomoci.

Školení se zúčastnili naši zaměstnanci pracující na pozicích ostrahy a recepčních v objektu GSA (European Global Navigation Satelitte Systems Agency). Celá vzdělávací akce se uskutečnila pod vedením profesionálních lektorů ze společnosti CS Solutions Group s.r.o. Cílem tohoto školení byla příprava pracovníků ostrahy a recepce na poskytování první pomoci a mimořádné události s velkým počtem zranění.

Školení se zúčastnilo celkem 15 zaměstnanců naší společnosti a obsahovalo:

 • základní seznámení s fyziologií lidského těla
 • obsah lékárničky – instruktáž k pomůckám
 • základní postupy v resuscitaci dle G2015/BLS
 • život ohrožující stavy bezvědomí, poruchy dýchání, krvácení, šok
 • zlomeniny, vykloubení, pneumotorax, úrazy páteře, amputace
 • ošetření ran, zaškrcení, řezné a tržné rány, cizí tělesa v ráně
 • náhle vzniklé závažné stavy křeče, srdeční záchvat, mozková mrtvice, epilepsie, astmatický záchvat, tonutí
 • tepelná poranění, omrzliny, podchlazení, přehřátí, úpal, popáleniny, zasažení elektrickým proudem
 • otravy a poleptání, otrava plyny, houbami, jedovatými látkami, poleptání kůže, očí, sliznic
 • polohování postiženého úlevová/stabilizační/autotransfuzní poloha, krční límec, páteřní deska
 • události s velkým počtem zraněných, Triage, demonstrování úmyslu sebevraždy
 • doporučení při náhlém ozbrojeném útoku vzhledem k první pomoci

Školení probíhalo formou prezentace s praktickými ukázkami s důrazem na získání praktických dovedností každého účastníka. K tomu byly využity resuscitační figuríny, esmarch, tvarovatelné dlahy, pánevní pás a AED.