Workshop velitelů objektů MAKRO a METRO

Dne 30. srpna 2017 se v prostorách Makro Akademie konal workshop velitelů objektů Makro a Metro. Účastníky přivítal oblastní manažer pro Moravu. Celým workshopem provázel oblastní manažer pro Čechy, který v úvodu seznámil všechny přítomné s obsahem workshopu.

Účelem této akce byla výměna zkušeností z provozu mezi vedoucími pracovníky z různých lokalit Česka a Slovenska, kde společnost ABAS IPS Management zajišťuje služby ostrahy majetku a osob na prodejnách Makro a Metro. Za společnost Makro byl zde přítomen vedoucí oddělení bezpečnosti, který úvodem poděkoval za dosavadní spolupráci: „Jsme jedna parta a velmi si vážím vaší práce. Jsme bezpečáci a rád bych, abyste vnímali, že si vaší těžké práce velice cením.

Úvodním tématem k diskuzi byly zkušenosti z oblasti personální, která je pro kvalitní poskytování služby klíčová.  Trh práce v současnosti poskytuje uchazečům o práci široké možnosti uplatnění, proto je velmi důležitý způsob, jakým uchazeče oslovovat a motivovat. Všeobecně pro uchazeče o práci v bezpečnostních službách není služba v obchodě atraktivní, neboť je náročná na stanovené procedury a komunikaci se zákazníkem. „Většina uchazečů má představu, že budou pracovat na vrátnici, kde budou mačkat tlačítko, otevírat závoru a večer si pospí nebo se podívají na nějaký film,“ popisuje zkušenosti z náboru oblastní manažer pro Čechy. Zdůraznil také důležitost práce vedoucích pracovníků se současnými zaměstnanci, aby jim vytvářeli příznivé pracovní prostředí a motivovali je k setrvání u naší společnosti.

Další částí workshopu bylo seznámení s projektem COD X-CHECK. „Primárním účelem této aplikace je výstupní kontrola zboží,“ vysvětlil tvůrce tohoto projektu. Aplikace umožnuje také evidenci přepravního materiálu, jehož ztráty mají velký podíl na inventurních diferencích. Po podrobném popisu fungování této aplikace byl dán prostor k dotazům a diskuzi ohledně implementace této aplikace do praxe.

Dalším bodem diskuze bylo téma ztrát obalových materiálů, kdy si jednotliví vedoucí vyměňovali zkušenosti a návrhy na opatření proti těmto ztrátám. Nástroje, kterými lze minimalizovat ztráty byly implementovány do akčního plánu na dlouhodobé snižování inventurních diferencí. S tímto akčním plánem seznámil přítomné oblastní manažer pro Moravu, jehož příspěvek uzavřel dopolední blok workshopu.

Odpoledne čekal na přítomné teambuilding ve formě vaření pod dohledem zkušených kuchařů. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin a každá skupina dostala konkrétní úkoly pro přípravu společného oběda, kterým bylo grilované kuře se zeleninovou ratatuille a pečenými grenaille bramborami, to vše doplněno bernskou omáčkou. Vaření bylo velmi zábavné a naučné, všichni zúčastnění se k přípravě pokrmu postavili velmi zodpovědně a výsledek byl překvapující.

Po obědě čekalo účastníky míchání koktejlů, opět pod vedením zkušeného profesionála. Všichni si zkusili namíchat dva různé nápoje a odnesli si pár zajímavých tipů k jejich přípravě.

Tento workshop byl zajisté přínosem nejen sdílením zkušeností a konstruktivní diskuzí v dopolední části, ale také odpolední částí, kdy mohli všichni na chvíli vypustit z hlavy pracovní povinnosti a zabavit se při vaření a společném obědě.