NOVINKY

Prohlášení společnosti ABAS k odstoupení od smlouvy s Národní galerií Praha

Prohlášení společnosti ABAS k odstoupení od smlouvy s Národní galerií Praha Bezpečnostní agentura ABAS byla nucena odstoupit k 24. 2. 2017 od Prováděcí smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb s Národní galerií Praha ...

VOLNÉ POZICE

Staňte se součástí silné mezinárodní společnosti a budujte si kariéru v rámci služebního postupu.  {slider title="HRADECKO, PARDUBICKO, NÁCHODSKO, LIBERECKO" class="red" open="false"} Pozice strážný Nabízíme volné pozice v týmu ...

Video - Vojenský prostor Milovice

Uspořádali jsme další školení. Tentokrát pro vedoucí jednotlivých regionů. Proběhlo v úžasném prostředí střelnice ve vojenském prostoru Milovice.

Video - Workshop pro VRO

Akci, kterou odstartoval generální ředitel ABAS IPS Management, pan Ivo Popardowski, jsme natáčeli a nyní Vám přinášíme sestřih z celého dne.

Časopis Komory komerční bezpečnosti ČR

V těchto dnech vyšlo nové číslo časopisu Komory komerční bezpečnosti ČR - Bezpečnost s profesionály. A samozřejmně zde nechybí i příspěvky naší společnosti. K těm nejzajímavějším patří reportáž z pořádaného workshopu na Vojenské ...

Workshop Video

Speciální dvoudenní workshop pořádaný naší společností zahájil generální ředitel Ivo Popardowski.

Workshop pro velitele objektů

Uspořádali jsme team buildingový workshop pro vybrané velitele objektu z České a Slovenské republiky.

Deset tisíc do Karabašské republiky

Darovali jsme částku 10.000 Kč na podporu Náhorně-karabašské republiky. Oblast Náhorního Karabachu se stala sporem mezi Arménií a Ázerbájdžánem v době, kdy obě země získaly nezávislost na Ruském impériu roku 1918. ...

Rozvoj dovedností

Zvyšování odbornosti Naše společnost v posledních dvou letech podstatně rozšířila portfolio svých zákazníků zejména v oblasti fyzické ostrahy a souvisejících služeb. Mezi našimi klienty lze v současné době nalézt velké retailové řetě ...

Krádeže zaměstnanců - kam to zboží mizí?

Statistiky z USA ukázaly překvapivou věc. Mysleli jste si, že největší škody v obchodech dělají zlodějíčci z venku? Omyl, více zboží ukradnou samotní zaměstnanci. ...

Kriminalita v Česku loni klesla

Trestných činů v České republice podle policejních statistik loni ubylo. Policisté jich zaznamenali necelých 248 tisíc, o 14 procent méně než v roce 2014. Důvodem nižšího počtu trestných činů je podle policie dobrá ekonomická situace v Česk ...

CO JE TO? Kyberkriminalita

Tento soudobý termín můžeme též nahradit výrazy jako počítačová nebo internetová kriminality či kybernalita. V zásadě se jedná o trestné činy zaměřené proti počítačům nebo páchané s jejich pomocí. Jde o nelegální činnosti, kt ...

Mantinely provozování kamerových systémů

Možná nevíte, že pokud provozujete kamerový systém, tak ve většině případů, zpracováváte data druhých osob. Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů. 

Přeprava hotovosti a cenin

Každá osoba zabezpečující přepravu hotovosti a cenin je při výkonu služby vystavena zvláštním nebezpečím. Kvalitní výběr zaměstnanců a jejich následná odborná příprava jsou zásadním a nejdůležitějším opatřením ke snížení možných rizik.  ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

mapa

Ivo Popardowski

Zvyšování odbornosti

Naše společnost v posledních dvou letech podstatně rozšířila portfolio svých zákazníků zejména v oblasti fyzické ostrahy a souvisejících služeb. Mezi našimi klienty lze v současné době nalézt velké retailové řetězce stejně jako průmyslové objekty a úřady státní správy stejně jako administrativní budovy, hotely nebo finanční instituce a banky.

Jak řekl generální ředitel Ivo Popardowski: "Tyto úspěchy jsou výsledkem cílené snahy společnosti ABAS IPS Management upevnit si pozici na trhu, zejména v oblasti fyzické ostrahy coby jedné ze strategických oblastí, ve kterých chce dlouhodobě působit."

Nastavený trend s sebou přináší a nadále bude přinášet potřebu významných investic do rozvoje osobnostních dovedností personálu. Nároky na odbornou zdatnost personálu značně rostou a nelze se spokojit s tím, že zaměstnanci zvládají (byť perfektně) svoji profesi ostrahy. Součástí dnes již vcelku běžných požadavků na ně ze strany našich zákazníků je obsluha kancelářských aplikací řady Microsoft Office a specializovaných aplikací na PC (například docházkové nebo kamerové systémy) nebo jazykové znalosti alespoň na úrovni základní konverzace. Kromě těchto se čím dále častěji objevují i požadavky na tzv. „soft-skills“ neboli měkké dovednosti, jež jsou součástí emoční inteligence a ke kterým patří například komunikativnost, řešení konfliktů a vyjednávání, řešení problémů, týmová práce, organizační schopnosti, kreativita a podobně.

Základním předpokladem pro úspěšné splnění těchto nároků jsou osobní ambice a chuť investovat vlastní úsilí každého kandidáta naučit se něco nového. Společnost ABAS investovala v uplynulých měsících značné prostředky do zvýšení kvalifikace veškerého personálu vykonávajícího činnost „ostraha majetku“, případně „technické služby k ostraze majetku“, formou certifikačních kurzů a v trendu trvalého zvyšování odborné způsobilosti svých zaměstnanců bude nadále pokračovat. Připravují se další odborné jazykové kurzy a kurzy „soft-skills“, které si kladou za cíl zvýšit profesionální stránku výkonu služby u specifických zakázek. Metodou rotace jednotlivých zaměstnanců na pracovních pozicích chceme rozšířit spektrum odborných znalostí o specifické dovednosti, které vyžadují rozličná pracovní prostředí. Kombinací obou aspektů tak nabízíme našim zaměstnancům atraktivní pracovní podmínky postavené na principu trvalého odborného i osobnostního růstu každého jednotlivce.

Zvyšování odbornosti je proces, který vyžaduje, má-li být úspěšný, aktivní přístup obou stran, a to jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Proto jej zaměřujeme především na ty zaměstnance, pro něž není zaměstnání jen okamžitým zdrojem finančních prostředků, ale jsou ochotni mu věnovat i něco navíc.

ABAS IPS Management - bezpečnostní agentura