NOVINKY

III. Mezinárodní konference obecních policií

Zástupci společnosti ABAS IPS Management se zúčastnili III. Mezinárodní konference obecních policií, která se konala ve dnech 11. až 13. dubna na Právnické fakultě v Olomouci. Na tuto událost se sjelo téměř 200 účastníků z celé Če ...

Účast na veletrhu CMS17 v Berlíně

19 - 22. října jsme se zúčastnili mezinárodního facility veletrhu CMS17 v Berlíně. CMS17 představilo programy pro facility management, inovativní čistící systémy a rozsáhlou nabídku služeb, které podporují nejrůznější odvětví podnikání. Vel ...

Školení první pomoci

V rámci programu vzdělávání zaměstnanců a zkvalitňování poskytovaných služeb u našich klientů proběhl ve dnech 25. a 26. září 2017 zdravotnický kurz první pomoci. ...

Předvolební debata hlavních politických stran

Dne 12. září 2017 v pražské Lucerně diskutovali zástupci hlavních politických stran na předvolební debatě pořádané čtyřmi zahraničními obchodními komorami v ČR (Britskou, Americkou, Francouzsko-českou a Severskou obchodní komorou) ...

China Investment Forum 2017

Zástupci společnosti ABAS IPS Management se zúčastnili česko-čínského investičního fóra o turismu a obchodu.

Členská schůze Komory podniků komerční bezpečnosti ČR

Dne 5. října 2017 se na zámku v Lešanech konala členská schůze Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky. ...

Teambuilding "Vinný sklep"

Dne 7. září 2017 se konal Teambuilding pro zaměstnance společnosti ABAS IPS Management. Akce se konala v prostředí vinného sklepa v Ostravě Koblově.

Workshop velitelů objektů MAKRO a METRO

Dne 30. srpna 2017 se v prostorách Makro Akademie konal workshop velitelů objektů Makro a Metro. Účastníky přivítal oblastní manažer pro Moravu. Celým workshopem provázel oblastní manažer pro Čechy, který v úvodu seznámil všechny přítomné s ...

Borůvkový víkend na Kopřivné

O víkendu 18.-20. srpna 2017 uspořádala naše společnost letní „borůvkový víkend“. Akce se konala v Kopřivné pod Pradědem a byla určena pro zaměstnance naší společnosti a jejich rodinné příslušníky. Program byl naplněn řadou zajímavých aktiv ...

S podzimem nastává období požárů v domácnostech. Češi často zcela opomíjejí požární bezpečnost.

PRAHA, 18. 9. 2017 – Zatímco v létě vyjíždějí hasiči především k požárům travních a lesních porostů, v nadcházejících měsících se jejich zásahy začnou stále více přesouvat do domů a bytů. Blíží se topná sezóna a obecně měsíce ...

Bezpečnostní gramotnost Čechů se zlepšuje, zájem o zabezpečení domácností roste

PRAHA, 24. 8. 2017 – Několika základními kroky k zabezpečení domácnosti výrazně snížíte riziko vloupání, navíc ušetříte za pojištění a ještě nemovitost zhodnotíte. Do kterých bezpečnostních prvků se vyplatí investovat? ...

Školení asertivity a komunikačních dovedností

V rámci programu vzdělávání zaměstnanců a zkvalitňování poskytovaných služeb u našich klientů proběhlo ve dnech 22. a 24. srpna 2017 školení „Trénink komunikačních dovedností a řízené komunikace“. Školení se zúčastnili naši zaměst ...

Hledáme projektového manažera - bezpečnostního specialistu

Do našeho týmu hledáme pracovníka na pozici Project manager - bezpečnostní specialista

Prohlášení společnosti ABAS k odstoupení od smlouvy s Národní galerií Praha

Prohlášení společnosti ABAS k odstoupení od smlouvy s Národní galerií Praha

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

mapa

V rámci programu vzdělávání zaměstnanců a zkvalitňování poskytovaných služeb u našich klientů proběhlo ve dnech 22. a 24. srpna 2017 školení „Trénink komunikačních dovedností a řízené komunikace“. Školení se zúčastnili naši zaměstnanci pracující na pozicích ostrahy a recepčních v objektu GSA (European Global Navigation Satelitte Systems Agency).

Celá vzdělávací akce se uskutečnila pod vedením lektora Ing. Jana Deckera, CSc. Cílem tohoto školení byla příprava pracovníků ostrahy a recepce na případné krizové situace, s nimiž se mohou při výkonu služby setkat.

Školení se zúčastnilo celkem 15 zaměstnanců naší společnosti. Důraz byl kladen na formy komunikačních dovedností, a to jak verbální, tak neverbální. Účastníci si osvojili některé základní komunikační principy a naučili se, jak rozeznat krizové stavy a jakým způsobem je komunikačně řešit. Probrána byla i další zajímavá témata – formy manipulace a obrana proti manipulačním technikám. Závěr školení byl věnován základům společenské etikety. Celý program byl koncipován jako interaktivní, formou kombinace výkladu s prezentací, vzájemnou výměnou zkušeností a nácvikem modelových situací.

„Cílem bylo prezentované dovednosti přetavit do praktického užívání, což se bezezbytku potvrdilo jak přístupem všech účastníků v průběhu tréninku, tak i závěrečnou reflexí nebo následnou kontrolou ve skutečném provozu. Za školitele musím konstatovat, že přístup všech účastníků byl vstřícný a cítil jsem z nich touhu po rozšíření svého portfolia profesionálních znalostí,“ pochvaluje si spolupráci lektor Ing. Jan Decker, CSc.

Že toto školení bylo jednoznačně přínosem, potvrzuje i účastnice Magda, která pracuje na pozici recepční. „Sice jsem na střední škole studovala psychologii, tak jsem si některé věci zopakovala, ale i tak jsem si k tomu nové poznatky přidala. Školení mě moc bavilo a myslím si, že mi to i pomohlo pochopit některé situace v životě, protože jsme se bavili i o manipulaci a o tom jak se jí bránit,“ dodává Magda a potvrzuje, že školení využije nejen pro svoji profesi, ale i pro běžný život.

Školení se zúčastnil také zkušený pracovník Pavel, který zastává pozici vedoucího ostrahy a je zodpovědný za bezproblémový výkon služby ostrahy a recepčních. Pochvaloval si zejména přednášku o neverbální komunikaci a manipulaci, zejména techniky obrany proti manipulaci. „Z profesního hlediska bylo určitě dobrým krokem připomenout si reprezentaci, aby si každý uvědomil, že reprezentuje nejen sebe, ale obě společnosti, tedy nás jako poskytovatele služeb i klienta. Tady koneckonců reprezentujeme i český národ, protože je zde cizinců opravdu hodně, jak z řad zaměstnanců, tak i návštěvníků,“ dodává Pavel, u něhož je reprezentace obzvlášť důležitá, protože komunikace se zástupci klienta i s návštěvníky je u něj na denním pořádku. Školení považuje za velmi užitečné a v budoucnu by obdobné školení rozhodně uvítal. „Mně by se líbilo probrat neverbální komunikaci více do hloubky, neboť v minulosti jsme se zde setkali s nepochopením gestikulace strážného při řešení nedovoleného fotografování a nechtěně pak vznikl zbytečný konflikt,“ dodal ze zkušenosti Pavel.

Toto školení na objektu GSA není ojedinělé, společnost ABAS IPS Management se dlouhodobě věnuje oblasti vzdělávání zaměstnanců, jak prostřednictvím dceřiné společnosti ECES Institut, tak prostřednictvím jiných spolupracujících subjektů. Kvalitní příprava a vědomosti našich pracovníků jsou pro vysokou úroveň námi poskytovaných služeb klíčové.

   

ABAS IPS Management - bezpečnostní agentura