NOVINKY

Prohlášení společnosti ABAS k odstoupení od smlouvy s Národní galerií Praha

Prohlášení společnosti ABAS k odstoupení od smlouvy s Národní galerií Praha Bezpečnostní agentura ABAS byla nucena odstoupit k 24. 2. 2017 od Prováděcí smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb s Národní galerií Praha ...

VOLNÉ POZICE

Staňte se součástí silné mezinárodní společnosti a budujte si kariéru v rámci služebního postupu.  {slider title="HRADECKO, PARDUBICKO, NÁCHODSKO, LIBERECKO" class="red" open="false"} Pozice strážný Nabízíme volné pozice v týmu ...

Video - Vojenský prostor Milovice

Uspořádali jsme další školení. Tentokrát pro vedoucí jednotlivých regionů. Proběhlo v úžasném prostředí střelnice ve vojenském prostoru Milovice.

Video - Workshop pro VRO

Akci, kterou odstartoval generální ředitel ABAS IPS Management, pan Ivo Popardowski, jsme natáčeli a nyní Vám přinášíme sestřih z celého dne.

Časopis Komory komerční bezpečnosti ČR

V těchto dnech vyšlo nové číslo časopisu Komory komerční bezpečnosti ČR - Bezpečnost s profesionály. A samozřejmně zde nechybí i příspěvky naší společnosti. K těm nejzajímavějším patří reportáž z pořádaného workshopu na Vojenské ...

Workshop Video

Speciální dvoudenní workshop pořádaný naší společností zahájil generální ředitel Ivo Popardowski.

Workshop pro velitele objektů

Uspořádali jsme team buildingový workshop pro vybrané velitele objektu z České a Slovenské republiky.

Deset tisíc do Karabašské republiky

Darovali jsme částku 10.000 Kč na podporu Náhorně-karabašské republiky. Oblast Náhorního Karabachu se stala sporem mezi Arménií a Ázerbájdžánem v době, kdy obě země získaly nezávislost na Ruském impériu roku 1918. ...

Rozvoj dovedností

Zvyšování odbornosti Naše společnost v posledních dvou letech podstatně rozšířila portfolio svých zákazníků zejména v oblasti fyzické ostrahy a souvisejících služeb. Mezi našimi klienty lze v současné době nalézt velké retailové řetě ...

Krádeže zaměstnanců - kam to zboží mizí?

Statistiky z USA ukázaly překvapivou věc. Mysleli jste si, že největší škody v obchodech dělají zlodějíčci z venku? Omyl, více zboží ukradnou samotní zaměstnanci. ...

Kriminalita v Česku loni klesla

Trestných činů v České republice podle policejních statistik loni ubylo. Policisté jich zaznamenali necelých 248 tisíc, o 14 procent méně než v roce 2014. Důvodem nižšího počtu trestných činů je podle policie dobrá ekonomická situace v Česk ...

CO JE TO? Kyberkriminalita

Tento soudobý termín můžeme též nahradit výrazy jako počítačová nebo internetová kriminality či kybernalita. V zásadě se jedná o trestné činy zaměřené proti počítačům nebo páchané s jejich pomocí. Jde o nelegální činnosti, kt ...

Mantinely provozování kamerových systémů

Možná nevíte, že pokud provozujete kamerový systém, tak ve většině případů, zpracováváte data druhých osob. Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů. 

Přeprava hotovosti a cenin

Každá osoba zabezpečující přepravu hotovosti a cenin je při výkonu služby vystavena zvláštním nebezpečím. Kvalitní výběr zaměstnanců a jejich následná odborná příprava jsou zásadním a nejdůležitějším opatřením ke snížení možných rizik.  ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

mapa

Ivo Popardowski

Možná nevíte, že pokud provozujete kamerový systém, tak ve většině případů, zpracováváte data druhých osob. Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů. 

Zejména pak, pokud je kromě kamerového sledování, prováděn záznam (obrazový či zvukový) pořizovacích záběrů nebo je jejich účelem využití pro přímou či nepřímou identifikaci osob.

Patří sem CCTV, fotopasti, webkamery aj. Pořizování a užívání zvukového záznamu je hrubým zásahem do soukromí osob, proto by měl být při kamerovém monitorování omezen.Instalace kamerových systému se záznamem jsou nejčastěji zaváděny a instalovány za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob.

V případě prostého kamerového záznamu v obvyklém rozsahu užití, se nejedná o zpracování citlivých údajů. Jde pouze o vizuální identifikaci osoby v závislosti na její předešlé jednání. Při běžné identifikaci osoby ze záznamu se správce zaměří pouze na danou činnost osoby, nikoli na její národnost, barvu pleti aj. V opačném případě, tj. při porovnávání biometrických parametrů osoby, by se již jednalo o zpracování osobních údajů.

Provozovat kamerový systém se záznamem, a tedy zpracovávat osobní údaje, je možné na základě několika právních důvodů, a to zejména: Jedná-li se o provozování z důvodů ochrany majetku, ale dle zákona, nesmí toto zasahovat do práv na soukromí monitorovaných osob. [§ 5 odst. 2 písm. e) a § 10 zákona č. 101/2000 sb.] Jestliže je zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce systému (v režimu policejních složek). A na základě souhlasu subjektů údajů, ale pouze v omezených případech. V praxi to znamená, že právní systém sice umožňuje zaměstnavateli monitorovat své zaměstnance, ale to platí pouze v závažných situacích vyplývajících ze zvláštní povahy činnosti zaměstnavatele. V případě, že takový důvod dán není, nemůže se zaměstnavatel uchýlit ke sledování, ani když zaměstnanec písemně souhlasí.

V praxi jsou využívány kamerové systémy bez záznamu jen výjimečně. Připojení záznamu ke kamerovému systému a případné odpojení, je velmi jednoduché. Naopak rozdíl mezi oběma možnostmi z hlediska zákona o ochraně osobních údajů je značný. A proto je třeba se před rozhodnutím o provozování kamerového systému informovat a příslušných zákonných vymezeních.

Zdroje: Úřad na ochranu osobních údajů, www.bezpecnosti-zpravodaj.cz

ABAS IPS Management - bezpečnostní agentura