NOVINKY

III. Mezinárodní konference obecních policií

Zástupci společnosti ABAS IPS Management se zúčastnili III. Mezinárodní konference obecních policií, která se konala ve dnech 11. až 13. dubna na Právnické fakultě v Olomouci. Na tuto událost se sjelo téměř 200 účastníků z celé Če ...

Účast na veletrhu CMS17 v Berlíně

19 - 22. října jsme se zúčastnili mezinárodního facility veletrhu CMS17 v Berlíně. CMS17 představilo programy pro facility management, inovativní čistící systémy a rozsáhlou nabídku služeb, které podporují nejrůznější odvětví podnikání. Vel ...

Školení první pomoci

V rámci programu vzdělávání zaměstnanců a zkvalitňování poskytovaných služeb u našich klientů proběhl ve dnech 25. a 26. září 2017 zdravotnický kurz první pomoci. ...

Předvolební debata hlavních politických stran

Dne 12. září 2017 v pražské Lucerně diskutovali zástupci hlavních politických stran na předvolební debatě pořádané čtyřmi zahraničními obchodními komorami v ČR (Britskou, Americkou, Francouzsko-českou a Severskou obchodní komorou) ...

China Investment Forum 2017

Zástupci společnosti ABAS IPS Management se zúčastnili česko-čínského investičního fóra o turismu a obchodu.

Členská schůze Komory podniků komerční bezpečnosti ČR

Dne 5. října 2017 se na zámku v Lešanech konala členská schůze Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky. ...

Teambuilding "Vinný sklep"

Dne 7. září 2017 se konal Teambuilding pro zaměstnance společnosti ABAS IPS Management. Akce se konala v prostředí vinného sklepa v Ostravě Koblově.

Workshop velitelů objektů MAKRO a METRO

Dne 30. srpna 2017 se v prostorách Makro Akademie konal workshop velitelů objektů Makro a Metro. Účastníky přivítal oblastní manažer pro Moravu. Celým workshopem provázel oblastní manažer pro Čechy, který v úvodu seznámil všechny přítomné s ...

Borůvkový víkend na Kopřivné

O víkendu 18.-20. srpna 2017 uspořádala naše společnost letní „borůvkový víkend“. Akce se konala v Kopřivné pod Pradědem a byla určena pro zaměstnance naší společnosti a jejich rodinné příslušníky. Program byl naplněn řadou zajímavých aktiv ...

S podzimem nastává období požárů v domácnostech. Češi často zcela opomíjejí požární bezpečnost.

PRAHA, 18. 9. 2017 – Zatímco v létě vyjíždějí hasiči především k požárům travních a lesních porostů, v nadcházejících měsících se jejich zásahy začnou stále více přesouvat do domů a bytů. Blíží se topná sezóna a obecně měsíce ...

Bezpečnostní gramotnost Čechů se zlepšuje, zájem o zabezpečení domácností roste

PRAHA, 24. 8. 2017 – Několika základními kroky k zabezpečení domácnosti výrazně snížíte riziko vloupání, navíc ušetříte za pojištění a ještě nemovitost zhodnotíte. Do kterých bezpečnostních prvků se vyplatí investovat? ...

Školení asertivity a komunikačních dovedností

V rámci programu vzdělávání zaměstnanců a zkvalitňování poskytovaných služeb u našich klientů proběhlo ve dnech 22. a 24. srpna 2017 školení „Trénink komunikačních dovedností a řízené komunikace“. Školení se zúčastnili naši zaměst ...

Hledáme projektového manažera - bezpečnostního specialistu

Do našeho týmu hledáme pracovníka na pozici Project manager - bezpečnostní specialista

Prohlášení společnosti ABAS k odstoupení od smlouvy s Národní galerií Praha

Prohlášení společnosti ABAS k odstoupení od smlouvy s Národní galerií Praha

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

mapa

Ivo Popardowski

Možná nevíte, že pokud provozujete kamerový systém, tak ve většině případů, zpracováváte data druhých osob. Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů. 

Zejména pak, pokud je kromě kamerového sledování, prováděn záznam (obrazový či zvukový) pořizovacích záběrů nebo je jejich účelem využití pro přímou či nepřímou identifikaci osob.

Patří sem CCTV, fotopasti, webkamery aj. Pořizování a užívání zvukového záznamu je hrubým zásahem do soukromí osob, proto by měl být při kamerovém monitorování omezen.Instalace kamerových systému se záznamem jsou nejčastěji zaváděny a instalovány za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob.

V případě prostého kamerového záznamu v obvyklém rozsahu užití, se nejedná o zpracování citlivých údajů. Jde pouze o vizuální identifikaci osoby v závislosti na její předešlé jednání. Při běžné identifikaci osoby ze záznamu se správce zaměří pouze na danou činnost osoby, nikoli na její národnost, barvu pleti aj. V opačném případě, tj. při porovnávání biometrických parametrů osoby, by se již jednalo o zpracování osobních údajů.

Provozovat kamerový systém se záznamem, a tedy zpracovávat osobní údaje, je možné na základě několika právních důvodů, a to zejména: Jedná-li se o provozování z důvodů ochrany majetku, ale dle zákona, nesmí toto zasahovat do práv na soukromí monitorovaných osob. [§ 5 odst. 2 písm. e) a § 10 zákona č. 101/2000 sb.] Jestliže je zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce systému (v režimu policejních složek). A na základě souhlasu subjektů údajů, ale pouze v omezených případech. V praxi to znamená, že právní systém sice umožňuje zaměstnavateli monitorovat své zaměstnance, ale to platí pouze v závažných situacích vyplývajících ze zvláštní povahy činnosti zaměstnavatele. V případě, že takový důvod dán není, nemůže se zaměstnavatel uchýlit ke sledování, ani když zaměstnanec písemně souhlasí.

V praxi jsou využívány kamerové systémy bez záznamu jen výjimečně. Připojení záznamu ke kamerovému systému a případné odpojení, je velmi jednoduché. Naopak rozdíl mezi oběma možnostmi z hlediska zákona o ochraně osobních údajů je značný. A proto je třeba se před rozhodnutím o provozování kamerového systému informovat a příslušných zákonných vymezeních.

Zdroje: Úřad na ochranu osobních údajů, www.bezpecnosti-zpravodaj.cz

   

ABAS IPS Management - bezpečnostní agentura