Tiskové zprávy

Tisková prohlášení

Prohlášení společnosti ABAS k odstoupení od smlouvy s Národní galerií Praha

Prohlášení společnosti ABAS k odstoupení od smlouvy s Národní galerií Praha

Bezpečnostní agentura ABAS byla nucena odstoupit k 24. 2. 2017 od Prováděcí smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb s Národní galerií Praha. Na základě smlouvy ze září loňského roku agentura zajišťovala kompletní bezpečnostní služby ve všech objektech spadajících pod Národní galerii Praha. K odstoupení od prováděcí smlouvy společnost přistoupila po závažném porušování závazků  ze strany Národní galerie Praha.

S ohledem na důležitý státní zájem při ochraně hodnot spravovaných Národní galerií Praha bezpečností agentura ABAS nabídla základní bezpečnostní ochranu všech objektů Národní galerie Praha po dobu nezbytně nutnou. A to v takovém rozsahu, aby nedošlo k poškození či ztrátě na státním majetku ve správě Národní galerie Praha.

Skupina ABAS posílila akvizice a tržby

Skupina ABAS, která působí ve čtyřech státech Evropy, a to především v oborech komerční bezpečnosti a facility managementu, dosáhla meziročního nárůstu tržeb o 10 %. Celkový obrat skupiny tak činí zhruba 800 milionů korun. Tím se skupina  ABAS řadí mezí největší společnosti v oboru bezpečnosti na středoevropském trhu. V České republice a na Slovensku působí společnost ve všech krajích – nejen v oblasti fyzické ostrahy, ale také v rámci 24hodinové služby technického servisního zásahu.

Drtivá většina zakázek skupiny ABAS (99 %) pochází z komerčního sektoru. Skupina nedávno získala do svého portfolia klientů společnosti GE Money Bank a Raiffeisen Bank v České republice a UniCredit Bank a Sberbank na Slovensku, čímž významně posílila svou pozici také v bankovním sektoru.   

ABAS se specializuje na práci s analytikou ztrát v inventurních rozdílech, provádí kontrolní nákupy a přepadové inventury.  Pracuje také na projektech prevence finančních podvodů, machinací a peněžních úniků. Řeší mimo jiné meziprocesní ztráty při výrobě a zpracování.

Disponuje mobilními týmy, které jsou schopny zjistit a identifikovat gangy pachatelů krádeží operující i napříč regiony. Ve spektru poskytovaných služeb má také další činnosti, například dálkový dohled nebo komplexní technické služby v oblasti slaboproudých systémů, řeší úspory energií a realizuje vlastní vzdělávací projekty.      

Vedle České republiky je tedy  skupina ABAS přítomna ve třech dalších zemích – na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. V tomto roce získala například nové zakázky mimo jiné  v Miskólci a  v Gyóru.

Skupina zajišťuje kumulovaně práci pro  přibližně čtyři tisíce lidí a je dlouhodobě zisková. 

Datum zveřejnění: 1. 8. 2014

DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2014

ABAS IPS Management je i letos partnerem ankety DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2014

Jednotky a sbory dobrovolných hasičů z celé ČR se mohou i letos přihlásit do ankety Dobrovolní hasiči roku 2014. 15 vítězných jednotek a stejný počet sborů, které vzejdou z finálního hlasování, si mezi sebe rozdělí jeden milion korun. Získané prostředky mohou vítězové účelově využít na nákup hasičské techniky a na další rozvoj jejich činnosti. Společnost ABAS IPS Management je i v letošním roce partnerem ankety.

Novinkou letošního ročníku je rozšíření spolupráce s partnery ankety, dík čemuž se podařilo navýšit finanční prostředky, které budou vypláceny na odměnách. Vyplácená částka byla oproti minulému ročníku navýšena o 400 tisíc korun.

Cílem této celorepublikové ankety je ocenit celoroční práci dobrovolných hasičů. Anketa je stejně jako v předchozích ročnících rozdělena do dvou kategorií.  První je určena jednotkám sboru dobrovolných hasičů, u kterých se posuzuje zejména profesionalita, s jakou byl přihlášený zásah proveden. Druhá kategorie je vyhlášena pro sbory dobrovolných hasičů. Zde je hlavním kritériem hodnocení jejich preventivní činnost.

Celková doba pro přihlašování je oproti předchozím ročníkům prodloužena až do 31.7.2014. Formuláře pro přihlášení jednotek, sborů, ale i do doprovodné fotosoutěže, jsou připraveny na stránkách ankety www.adhr.cz . Po řádném vyplnění a odeslání obdrží každý účastník potvrzení o přijetí přihlášky.

S anketou startuje také přihlašování doprovodné fotosoutěže „HASIČI OBJEKTIVEM 2014“, která je určena všem, kteří za pomocí objektivů zaznamenali dobrovolné hasiče při zásahu či jiné činnosti. Výběr nejlepších 25 fotografií provede porota a o celkovém pořadí rozhodne veřejnost svým hlasováním.

„Tato anketa je příležitostí, jak poděkovat za práci, kterou hasiči odvádí ve svých sborech s úctyhodným nasazením a obětavostí. Jsou to ti, kteří jdou tam, odkud lidé utíkají.  Dobrovolní hasiči jsou také ti, kteří v menších obcích bývají nositeli místního společenského a kulturního života, pomáhají udržovat staré lidové tradice, organizují brigády a pomáhají všude tam, kde je zrovna potřeba. Navíc mají velký podíl na výchově dětí a mládeže, což si zaslouží zvláštní poděkování.  Velmi si vážím činnosti dobrovolných hasičů, a proto je nám ctí, že je můžeme prostřednictvím této ankety podpořit,“ řekl Ivo Popardowski, generální ředitel společnosti ABAS IPS Management.

Časový harmonogram ankety:

  • 31.7.2014  Uzávěrka přihlášek
  • 8. – 12.9.2014  Vyhlášení finalistů a zahájení veřejného hlasování
  • 31.10.2014  Ukončení veřejného hlasování
  • 13.11.2014  Slavnostní vyhlášení výsledků ankety

ABAS IPS Management podporuje vzdělávání

Společnost ABAS IPS Management, s.r.o., je dlouholetým partnerem Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI), která je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění u hasičských záchranných sborů, projektantů, vykonávají práci bezpečnostních techniků a nacházejí své nezastupitelné místo u SBS. Proto s fakultou spolupracujeme a podporujeme nejlepší studenty daného oboru.

Stejně jako v předchozích letech se i v akademickém roce 2013/2014 vedení společnosti ABAS IPS Management, s.r.o., rozhodlo podpořit úspěšné studenty fakulty a ocenilo nejlepší bakalářské a magisterské diplomové práce Katedry bezpečnostních služeb (060).

Ve spolupráci s vedoucím katedry doc. Mgr. Ing. Radomírem Ščurkem, Ph.D., byly vyhodnoceny nejlepší práce z oboru technická bezpečnost osob a majetku. Jejich autorům byly na slavnostní promoci bakalářského a navazujícího studia, která probíhala ve dnech 16. a 17. června 2014 v prostorách auly VŠB TUO v Ostravě-Porubě, předány jednatelem společnosti peněžité dary.

Oceněni byli tři studenti v bakalářském studijním programu za práce s tématy:

  • 1. Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany objektu kina
  • 2. Analýza bezpečnostních rizik na fotbalovém stadionu „Bazaly“
  • 3. Fyzická ochrana objektu zpracování drahých kovů a výroby šperků

V rámci magisterského studia byly oceněny dvě diplomové práce s tématy:

  • 1. Termovizní diagnostika a možnosti jejího využití při ochraně letiště
  • 2. Bezpečnostní aspekty odborné přípravy humanitárních pracovník

Všem oceněným studentům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v osobním a profesním životě.

ABAS IPS MANAGEMENT SPONZOREM CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE DOBROVOLNÍ HASIČI 2013

Dne 5. listopadu 2013 proběhlo v brněnském hotelu Voroněž slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže "DOBROVOLNÍ HASIČI 2013". Vítězové si rozdělili téměř jeden milion korun, které soutěži darovali sponzoři. Tyto finanční prostředky jsou určeny na nákup hasičského vybavení.


Do soutěže se zapojilo 112 sborů a 52 jednotek dobrovolných hasičů, přičemž nejvíce přihlášených bylo z oblasti severu Moravy, do které patří kraje Zlínský, Moravskoslezský a Olomoucký. Stejně jako tomu bylo předešlé dva ročníky, byla soutěž rozdělena na dvě kategorie – pro jednotky dobrovolných hasičů a sbory dobrovolných hasičů. V obou kategoriích pak mezi sebou soutěžili dobrovolní hasiči v pěti soutěžních oblastech, na které je republika rozdělena.

Zdroj: časopis Bezpečnost s profesionály č. 4/2013

VYJÁDŘENÍ K PRODEJI ČÁSTI SKUPINY SPOLEČNOSTI ABAS

Společnost ABAS IPS Management nezměnila a nemění vlastníka. Prodána byla pouze jedna firma ze skupiny ABAS, a to společnost ABAS CIT Management v České republice, která se zabývala přepravou cenin v tuzemsku. Obchodní podíl této společnosti koupil státní podnik Česká pošta. Změna vlastníka je standardně zapsána v obchodním rejstříku a je veřejně dostupnou informací, mimo jiné prostřednictvím portálu http://www.justice.cz/ .

Vedení společnosti ABAS IPS Management považuje záměnu názvů společností v některých médiích za účelovou a poškozující obchodní zájmy společnosti ABAS IPS Management, která si nadále beze změny drží svůj klíčový byznys v oblasti ostrahy majetku a poskytování souvisejících služeb.

Mediální zástupce : Eva Kijonková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 721 857 097

Datum zveřejnění: 27.9.2012