Pulty centralizované ochrany

Pulty centralizované ochrany

Dohledové a Poplachové Přijímací Centrum (dále jen DPPC), provozované společností ABAS IPS Management patří k nejmodernějším zařízením tohoto typu v České republice. Odpovídají normám a ustanovením pro režimová pracoviště s 24hodinovým provozem. Vysokou kvalitu a jakost potvrdilo obhájení certifikátu provozování DPPC v listopadu 2011 dle požadavků Směrnice ČAP 103 (osvědčení o registraci pro provozování DPPC).