Facility Management

Facility management

Společnost ABAS IPS Management zajišťuje správu budov a objektů se zaměřením na úsporu provozních nákladů. Společnost klade důraz nejen na ekonomický provoz a údržbu budov, ale také na bezpečnost, revize, technické prohlídky či požární ochranu. Cílem facility managementu je efektivní hospodaření a zajištění provozní údržby objektů. ABAS IPS Management má dlouholeté zkušenosti v oboru facility management a dbá na kvalitu poskytovaných služeb.