Bezpečnostní technologie

SMART CITY

Nabízíme technologie a know-how k procesu přeměny obcí a měst na tzv. Smart (inteligentní), v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.

Využíváme nejmodernějších technologií, které integrujeme do stávajících technických zařízení a tím optimalizujeme náklady na provoz a usnadňujeme občanům život ve městech.

OBLASTI VYUŽITÍ

 • informační a komunikační systémy (ICT)
 • úspory - moderní energetické koncepce (EPC)
 • inteligentní budovy (EIB)
 • dopravní infrastruktura
 • údržba budov, zeleně
 • optimalizace státní správy

PŘÍKLADY VYUŽITÍ SMART TECHNOLOGIÍ

Zdravotnictví

 • i-health - využití nových technologií v komunikaci mezi pacientem a lékařem
 • Telemonitoring - Vzdálený monitoring zdravotního stavu pacienta
 • dálkové sledování seniorů
 • systém odbavení pacientů

Doprava

 • dopravní informační systémy
 • inteligentní řízení dopravy
 • chytrá parkoviště
 • Car sharing, Bike sharing a Bike towery
 • E-mobilita - wi-fi ve veřejné dopravě, elektronické jízdenky

Úřady

 • komunikace s občany – e-government
 • informační portály
 • krizové řízení a havarijní plánování
 • bezpečnostní systémy ochrany měkkých cílů

Provoz a údržba

 • inteligentní řídicí systémy MaR
 • využívání alternativních zdrojů
 • optimalizace vodního a odpadového hospodářství
 • automatizované systémy hlídání kvality ovzduší a míry hluku
 • inteligentní veřejné osvětlení
 • chytré lavičky

Informační a komunikační systémy (ICT)

 • rychlé a moderní páteřní sítě
 • internet věcí (IoT)
 • monitoring sítí a kybernetická bezpečnost
 • cloudová řešení uložení a sdílení dat
 • Systém umožňuje integraci dalších systémů – vážní, řízení návěstidel, čtečka čárových kódů apod.