Bezpečnostní technologie

VIRTUAL CLOSE PROTECTION

Tímto řešením propojujeme dálkový dohled s dalšími bezpečnostními technologiemi, např. perimetrickou ochrannou, kamerovými systémy a poplachovými zabezpečovacími systémy. Informace ze všech bezpečnostních prvků se shromažďují v dohledovém centru, kde obsluha shromažďuje bezpečnostní informace a události (SIEM). Na základě analýzy těchto informací lze úspěšněji detekovat útoky a rychleji a efektivněji na ně reagovat.

Možnosti

 • vzdálený dohled nad zájmovým objektem nebo osobou
 • upozornění na nestandardní situace v perimetru objektu
 • přenos obrazu incidentu na centrální dohledové centrum
 • reportování bezpečnostních incidentů pověřeným osobám
 • implementace do současných bezpečnostních systémů
 • automatické vytváření statistik o bezpečnostních informacích a událostech (SIEM)

Inteligentní analýza obrazu

 • detekce nečinných a odstraněných objektů
 • detekce neobvyklého zdržování v prostoru a překročení stanovené výseče
 • detekce trajektorie, rychlosti a směru a barvy objektů
 • detekce osob
 • optická detekce toku objektů
 • počítání osob 

Využití

 • dohled nad pohybem osob (zaměstnanců, zákazníků)
 • dohled nad pohybem zboží
 • dohled na činností servisních organizací
 • osobní alarm zdravotně indisponovaných osob
 • zvýšení bezpečnosti na rizikových místech (čerpací stanice, parkoviště, hotely)
 • zvýšení bezpečnosti na odloučených pracovištích