Dohledové centrum

Dohledové centrum

Homologovaná pracoviště DPPC jsou jako celek začleněna do podnikového systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009, jehož nedílnou součástí je i ochrana a bezpečnost dat. Na základě certifikátu ČSN ISO /IEC 27001:2006 provozovatel trvale uplatňuje bezpečnostní opatření chránící nejenom citlivá data, ale i všechna další informační aktiva.

Základní nabídka

  • propojení systému se systémy CCTV, EPS, EZS, ACCESS a dalšími
  • následné monitorování všech propojených systémů
  • střežení a monitoring objektu
  • kontrola stavu objektu výjezdovou jednotkou
  • kontrola pohybu osob (zaměstnanců) v objektu
  • monitorování uzamčení objektu (v dohodnutých časech DPPC kontroluje elektronické zakódování objektu)
  • zajištění objektu proti vzniku dalších škod
  • služba TÍSEŇ – rychlé přivolání pomoci

Technologie

Dohledové a Poplachové Přijímací Centrum je schopno komplexně dálkově monitorovat jakýkoliv objekt dle požadavků klienta systémy elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), elektronické požární signalizace (EPS), přístupové identifikace (ACCESS) apod. Součástí jejich vybavení je také odpovídající technika pro kontrolu provozního stavu nejrůznějších technologických zařízení. Mohou sledovat potřebná data v důležitých segmentech klimatizace, vzduchotechniky, chlazení, MaR (měření a regulace) a jiných. Nezanedbatelnou výhodou takového monitorování je včasné zjištění a následné odvrácení nebo alespoň eliminování škod (havárií) způsobených výpadkem elektrické energie, poruchou zařízení nebo lidským faktorem.

Kontaktujte nás