Úklidové služby

Úklidové služby

V portfoliu služeb poskytovaných společností ABAS IPS Management má pevné místo komplexní nabídka úklidu interních a externích ploch. Její realizací je společnost schopna zajistit svým klientům komfort čistoty, hygieny a celkové péče o pracovní prostředí. Nabídky pro konkrétní potřeby různých klientů jsou vypracovány jednak se zřetelem na péči o estetickou stránku pracovního prostředí a jednak s přihlédnutím k přísným požadavkům plynoucím pro jednotlivá prostředí (hypermarkety, zdravotnictví, výrobní závody, obchodní a administrativní centra aj.) z hygienických předpisů.

NABÍDKA ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB

 • úklid interních ploch objektů
 • pravidelný denní úklid (v předem sjednaném rozsahu a časovém harmonogramu)
 • odávka a doplňování hygienických potřeb
 • sanitární dny
 • dezinfekce a deratizace
 • praní, čištění a opravy prádla a oděvů
 • generální úklid (v předem sjednaném rozsahu a časovém harmonogramu)
 • klid externích ploch a prostranství
 • pravidelný denní úklid a údržba externích ploch a zeleně
 • zahradnické služby
 • mytí fasád, oken
 • odvoz a zpracování odpadů
 • zimní úklid
 • speciální služby
 • jiné speciální služby

KOMPETENTNOST PRACOVNÍKŮ

Kvalita úklidových služeb je garantována pečlivým výběrem a zaškolením zaměstnanců společnosti. Před nástupem na pracoviště jsou prokazatelně seznámeni s požadovanými pracovními úkony, BOZP, PO a s konkrétním požadavkem na výslednou kvalitu úklidu svěřeného úseku. Pracovníci jsou vybaveni jednotným pracovním oblečením s viditelnými identifikačními štítky. Samozřejmostí všech zaměstnanců úklidových služeb je čistý trestní rejstřík a věk odpovídající fyzickému výkonů při plnění úklidu. Garantovaným faktorem je kulturnost vystupování pracovníků u zadavatelů a diskrétnost.

TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ

 • pro zajištění efektivního výkonu úklidových prací je používána jak manuální síla, tak strojní vybavení
 • společnost drží krok s nejnovějšími trendy v úklidové technice (vlastní kotoučové čisticí stroje, extrakční a šamponové stroje, vodní vysavače a další nezbytné technické prostředky)
 • pracovní pomůcky (výměnné plošné mopy, dezinfekční vozíky apod.) kvalitních výrobců (Cleanfix, Columbus, Eastmop aj.)
 • k úklidu používá výhradně nezávadné, ekologické čisticí prostředky (výrobky firem Tana, Henkel, Johnson&Johnson, Planol, Druchema, Amway)
 • na prostory vyžadující dezinfekci (ve zdravotnictví) aplikuje dezinfekční prostředky řady Apecin, Inciur a Incidin
 • uplatňuje systém barevného odlišení nářadí a pomůcek podle místa jejich použití

DOBA ÚKLIDU

 • úklidové práce v objektech jsou prováděny tak, aby nedocházelo k omezení či přerušení obvyklého provozu, v souladu s časovým harmonogramem úklidových prací vypracovaným a odsouhlaseným zákazníkem
 • úklidová služba je připravená pracovat v kteroukoli denní či noční dobu
 • pro případy nenadálých situací je společnost připravena zajistit v krátkém čase mimořádné směny úklidových pracovníků

 

KONTROLNÍ ČINNOST

Základní podmínkou kvality komplexních úklidových služeb je jejich precizní provedení a kontrola kompetentními pracovníky. Ta je prováděna na různých stupních v závislosti na velikosti objektu.

U menších objektů je kontrola prováděna na dvou stupních:

 • provozním pracovníkem směny
 • zákazníkem

U větších objektů probíhá kontrola na třech stupních. Kromě provozního pracovníka směny a zákazníka kontroluje provádění úklidových prací ještě tzv. denní služba. Jedná se o pracovníka, který je po celý pracovní den v kontaktu s úklidovou četou a kromě kontroly kvality její práce řeší operativně veškeré situace, jež z organizace úklidových prací vznikají. Současně zajišťuje distribuci úklidových prostředků, hygienický servis sociálního zařízení v průběhu dne a další drobné služby podle požadavků a potřeb zákazníka. Pro zvýšení operativnosti je denní služba vybavena telekomunikační technikou.

Pro všechny úkony úklidové čety jsou vypracovány přesné směrnice a technologické postupy, jejichž dodržováním firma garantuje požadovanou kvalitu předmětných úklidových služeb.

 

SPECIÁLNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

Komplexní nabídka úklidových služeb zahrnuje i speciální práce, které doplňují základní uvedené programy. Jedná se o úklidové služby poskytované převážně jednorázovou formou:

 • mytí a čištění skleněných ploch
 • praní záclon (včetně sundání a pověšení)
 • jednorázový úklid po stavebních rekonstrukcích
 •  jednorázový úklid po malování
 • čištění nepřístupných ploch za pomoci horolezců
 • extrakční čištění textilií
 • čištění ploch pomocí suché pěny
 • úklid travnatých ploch a porostů (například po společenských akcích)
 • zahradnická úprava prostor (použití zeleně, květin, skalek, fontán apod.)

 

OSTATNÍ ÚKLIDOVÉ ČINNOSTI

Níže uvedené aktivity spojené se správou objektů jsou vesměs předmětem vedlejších outsourcovaných služeb (zajištěných smluvními specializovanými partnery). V tomto směru spolupracuje společnost ABAS IPS Management úzce s krajskými hygienickými stanicemi a k řešení konkrétní problematiky každého zákazníka přistupuje individuálně. Po odborných konzultacích navrhuje řešení a vypracovává cenovou nabídku v rozsahu potřeb daného objektu a priorit výkonů.

Mezi ostatní služby patří:

 • dezinfekce (postřiky proti bakteriím, virům a choroboplodným zárodkům)
 • dezinsekce (postřiky proti hmyzím škůdcům)
 • deratizace (kladení nástrah proti hlodavcům)
 • likvidace nežádoucí vegetace
 • odpadové hospodářství
 • praní a čištění průmyslového, restauračního či hotelového prádla
 • praní a čištění pracovních oděvů
 • asanační práce

Kontaktujte nás