Fyzická ostraha

Fyzická ostraha

Základním cílem činnosti fyzické ostrahy je vedle minimalizace rizika vzniku škody na majetku klienta zejména ochrana životů a zdraví osob. Na soubor níže specifikovaných produktů, speciálních a poradenských služeb v oblasti fyzické ostrahy, se společnost ABAS IPS Managementspecializuje již od doby svého založení (od roku 1992). Ostraha objektů, fyzická ostraha a bezpečnostní služby představují nejvyšší položku celkového obratu společnosti.