Detektivní služby

Detektivní služby

Společnost ABAS IPS Management se od počátků expanze potravinářských a průmyslových řetězců na území České a Slovenské republiky specializuje na detektivní služby v obchodních domech. Jejich systém zahrnuje realizaci specifických opatření, převážně neveřejného a do jisté míry též konspirativního charakteru, vedoucích k preventivnímu odvracení nebo odhalování trestných činů a přestupků. Zvláštní opatření jsou realizována s využitím i méně obecných kriminalistických, psychologických, technických a dalších metod pro odhalování zločinu. Cílem detektiva v obecném slova smyslu je získat informace a důkazy, zajistit pachatele, případně jinak poukázat na porušování zákona. 

DETEKTIV V OBCHODNÍM DOMĚ 

Hlavní náplní činnosti detektiva v obchodním domě je sledovat potencionálního pachatele přestupku (trestného činu) s cílem odhalit jeho protiprávní skutek. Po odhalení inkriminovanou osobu zadržet, sepsat se všemi zainteresovanými osobami protokol a přivolat PČR. Za dobu svého působení v tomto oboru si společnost vybudovala velmi dobré jméno. Jen na území ČR vykazuje průměrně 20 000 zadržených osob za kalendářní rok. Na četnost zadržení a hodinový průměr potřebný k zadržení pachatele má vliv zejména skladba obyvatelstva v konkrétních regionech, místní hospodářské a sociální poměry, případně další lokálně specifické faktory. Výsledky práce detektivů jsou zákazníkům pravidelně dokládány formou týdenních výkazů; podrobnější evidence zahrnuje následující údaje: 

  • počet zadržených pachatelů
  • hodinový průměr potřebný k zadržení pachatele
  • průměrná hodnota zadrženého zboží
  • cena výkonu po odečtu vráceného zboží
  • počet kontrolovaných senzitivních položek
  • další údaje dle požadavku klienta

Kontaktujte nás