Vzdělávací projekty

Vzdělávací projekty

Pro Českou republiku - společnost organizuje na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. 26274/2000-35/312 a č. j. 25010/07-20/753 rekvalifikační kurz „Bezpečnostní a detektivní pracovník" s pověřením udělovat pro uvedenou profesní změnu „Osvědčení orekvalifikaci" s celostátní působností.

OBSAH KURZU

 • tematický plán praktického vyučování
 • základy policejního práva
 • vybrané kapitoly souvisejících právních odvětví
 • vybrané kapitoly psychologie
 • speciální metodika modelových situací
 • metodika výuky taktiky zákroků v obchodech
 • zdravotní příprava
 • zkušební testy (ústní, písemné)

CÍLE REKVALIFIKACE

 • u zájemců o práci v oblasti komerční bezpečnosti dosažení potřebného rozsahu teoretických vědomostí v oblasti právních úprav činností Policie ČR a obecní policie a vybraných kapitol ze souvisejících právních odvětví
 • nácvik praktických návyků v oblastech taktiky zákroků proti narušitelům majetkových a jiných práv a při řešení mimořádných událostí
 • seznámení se základy sociální psychologie
 • osvojení zásad základních postupů při poskytování neodkladné první pomoci

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 • zákon o soukromé bezpečnosti
 • trestní zákon
 • trestní řád
 • zákon o PZ, ŽP, OP a VP (o policejním sboru, železniční policii, obecní policii, vojenské policii)
 • Ústava SR
 • zákon o přestupcích a přestupkovém řízení
 • vybrané kapitoly z obecné kriminalistiky
 • požární příprava
 • zdravotní příprava
 • správní řád

ŠKOLENÍ PRO PROFESE

 • osoba vykonávající fyzickou ostrahu, detektivní služby, odbornou přípravu a poradenství
 • provozovatel (jednatel) bezpečnostní služby, osoba řídící výkon služby

Systém obou projektů vychází z nejmodernějších poznatků vztahujících se nejen ke kvalitnímu výběru bezpečnostních pracovníků a jejich dalšího vzdělávání, ale rovněž k promyšlenému zařazování jednotlivých zaměstnanců na funkce odpovídající jejich schopnostem.

Kontaktujte nás