Certifikáty a členství

Certifikáty a členství

SPOLEČNOST ABAS IPS MANAGEMENT JE DRŽITELEM

  • akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace pro pracovní činnost „Bezpečnostní a detektivní pracovník" s pověřením udělovat pro výše uvedenou profesní změnu „Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní působností
  • certifikátu pro systém řízení, který dokládá, že principy managementu jakosti v oborech pátrací a ochranné činnosti (Detektivní a bezpečnostní služby, Činnost PCO a zásahové jednotky), poradenství v oblasti podnikání a řízení (Bezpečnostní poradenství) a v oblasti elektroinstalace (Technické služby k ochraně majetku a osob) jsou zcela v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001
  • osvědčení Národního bezpečnostního úřadu ČR, jež jí umožňují přístup k informacím několika stupňů utajení
  • licence Ministerstva vnitra SR pro konání zkoušek „Odborné způsobilosti pracovníků soukromých bezpečnostních služeb"

SPOLEČNOST ABAS IPS MANAGEMENT JE ČLENEM

  • Komory podniků komerční bezpečnosti Severní Moravy a Slezska
  • Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky
  • Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje
  • Cechu EPS České republiky
  • Cechu AGA České republiky
  • Bundesverband Deutscher Detektive (SRN)